Mgr. Petra Jandová

Pracoviště: Sanatorium Bristol, Lázně Karlovy Vary

IMG_0669.JPGV roce 2011 započala studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2014 úspěšně absolvovala obor nutriční terapeut. V ten samý rok se vrátila do Karlových Varů, kde začala působit jako nutriční terapeut v lázeňských zařízeních, především pro zahraniční klientelu. Nejprve začala pracovat v hotelu Thermal, kde se starala především o arabské obézní klienty. Tento rok také započala spolupráci s VŠTJ Medicina Praha, a to v Ostrově nad Ohří, kde v nemocnici pořádala Dny zdraví s měřením tělesného složení, krevního tlaku či glykémie. Následně tamtéž vedla redukční programy.

V roce 2015 nastoupila do nemocnice Sokolov, kde načerpala zkušenosti především ze stravovacího provozu.

V roce 2015 začala opět studovat na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, tentokrát navazující magisterské studium, obor nutriční specialista. Ten o dva roky později úspěšně zakončila a získala tak specializace v oboru Výživa dětí a Výživa dospělých.

Ve své absolventské práci se věnovala obecně vlivu výživy na hojení ran, konkrétně pak nutričnímu stavu pacientů trpících hlubokou dehiscencí sternotomické rány pod vedením doktora Špačka z Všeobecné fakultní nemocnice.

Nyní opět působí v karlovarských lázních, konkrétně v sanatoriu Bristol, kde nejčastěji pracuje s pacienty s nadváhou či obezitou a metabolickým syndromem. Dokončuje také přípravy pro otevření nové nutriční ambulance v Centru praktického lékařství a těší se tak na práci, která ji bude nejvíce naplňovat.

Ve svém volném čase se ráda věnuje sportu všeho druhu, svým čtyřnohým miláčkům a zajímá se o novinky ze světa výživy a zdravého životního stylu.