FreeStyle Libre (FGM)

Autoři:
MUDr. Pavlína Krollová, no-author

Pracoviště: Fakultní nemocnice Motol,


FreeStyle Libre je technologií, která nám umožňuje měření koncentrace glukózy bez nutnosti opakovaných vpichů..

●  Umožňuje okamžitá opakovaná měření koncentrace (hladiny) glukózy v intersticiální (mezibuněčné) tekutině
●  Jedná se o systém složený ze senzoru a čtečky.  Jako čtečka může sloužit mobilní telefon.

Image_2
●  Naměřené glykémie je možné zobrazit přiložením čtečky/mobilního telefonu k senzoru. 
●  Načítání je možné pomocí mobilních telefonů s aplikací LibreLink. Ta je už v ČR dostupná jak pro Android tak pro iOS. 
●  Nová verze senzoru FreeStyle Libre 2 umožňuje využívání alarmů pro hypo/hyperglykémie (nízké a vysoké hladiny cukru). 
 • Funkce alarmů je zatím dostupná jen při používání mobilního telefonu místo čtečky. 
 • Spuštění alarmu (při dosažení nastavené nízké, případně vysoké hodnoty) se projeví upozorněním na Vašem telefonu. Buď v podobě zvuku, vibrace nebo kombinace předchozích.
 • K zobrazení samotné glykémie (hladiny cukru) je stále nutné načtení dat přiložením telefonu.

PRO KOHO :

V ČR je FreeStyle Libre schválen na úhradu pojišťovnou pro použití pacienty s diabetes mellitus 1.typu, kteří jsou na terapii intenzifikovaným inzulinovým režimem

= inzulinovými pery nebo inzulinovou pumpou. (Každý diabetik 1.typu by měl být na této terapii :o). Proto každý diabetik 1. typu může mít teoreticky hrazenou tuto monitoraci)

 • Mělo by se jednat o spolupracující motivované pacienty (Ne, že bych si dovolila tvrdit, že někteří diabetici nejsou dostatečně spolupracující nebo motivovaní :o)
 • Spolupráci je nutno při používání FreeStyle Libre prokázat, a to 10 a více skeny za den. Pokud tuto podmínku diabetik dlouhodobě nesplňuje měl by mu být systém odebrán nebo by si měl nadále tento systém sám hradit.
 • Zároveň je 3 měsíce po nasazení u pacientů nutné prokázat zlepšení kompenzace diabetu. Forma tohoto zlepšení není přesně specifikována. Může se tedy jednat o zlepšení glykovaného hemoglobinu, snížení počtu hypoglykémií nebo například zvýšení času stráveného v cílovém rozmezí glykémie...

Pacienti s diabetes mellitus 2. typu (MODY nebo jinými typy diabetu) nemají v tuto chvíli úhradu pojišťovnou schválenou. V případě zájmu si mohou senzory a čtečku sami zakoupit na vlastní náklady. Pro toto zakoupení není nutné mít poukaz od diabetologa. Ve výjimečných případech (speciální okolnosti u pacienta) je možno zkusit požádat o schválení revizním lékařem, ale to je nutné dohodnout s ošetřujícím diabetologem a pravděpodobnost schválení je nejistá.

ÚHRADA:

Všeobecná zdravotní pojišťovna české republiky. Metodika k Úhradovému katalogu VZP. Číselníky [online]. ©️ 2020 [platnost k 1.7.2020] . Dostupné z: https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/metodika_1044.pdf

Pro pacienty s diabetes mellitus 1. typu

 • Senzor by měl mít životnost 14dní
 • Úhrada platí pro Freestyle Libre 1 i 2

Děti a dospělí

Počet hrazených kusů

Úhrada pojišťovnou

Doplatek pacienta

Přijímač (Čtečka)

1x za 4 roky

4 roky

100%

0 Kč

Senzor 

26 kusů

364 dnů

100%

0 Kč

 • Po dobu používání FreeStyle Libre je omezen počet proužků (na stanovení glykémie), které je možné pacientovi předepsat:
  • Dospělí -  max. 100 ks/ 1rok
  • Děti do 18 let včetně - max. 300 ks/ 1 rok
    
 • Po dobu předepisování senzorů pro FGM není možné současně předepsat přístroje pro kontinuální monitoraci glukózy (CGM) nebo glukometr
   
 • Pro pokračování úhrady pojišťovnou je nutné prokázat zlepšení kompenzace po 3 měsících užívání + objektivní spolupráci (minimálně 10 a více skenů za den)

Pro samoplátce

 Cena  
Čtečka   1432,-
Senzor Freestyle Libre   1576,-
Senzor Freestyle Libre 2 1734,-

JAK ZÍSKAT FREESTYLE LIBRE :

 • U pacientů s diabetes mellitus 1. typu (na úhradu pojišťovnou) musí diabetolog vystavit Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku

 • Senzory lze zakoupit jen objednávkou přes stránky Lékárna.cz. To platí jak pro objednání na vlastní úhradu, tak pro uplatnění poukazu.
  - Při použití poukazu je nutné ho následně odeslat poštou. Nejjednodušší je použít speciální předplacené obálky, které mají většinou v diabetologických ambulancích donesené výrobcem.
 • Po zaslání poukazu poštou dostane diabetik senzory domů
  - Objednávky senzorů jsou evidovány, což umožňuje při zjištění jejich nefunkčnosti jednoduchou reklamaci.

VÝHODY :

 • Nejsou nutné opakované vpichy jako při měření běžné glykémie
 • Umožňuje opakovaná měření
 • Zaznamenává naměřené glykémie i když není přiložena čtečka ⇒ umožňuje zobrazit celé grafy glykémií (naměřené glykémie ukládá v 15minutivých intervalech)
 • Není nutná každodenní kalibrace
 • Freestyle Libre 2 má možnost nastavení alarmů pro nízkou a vysokou glykémii
 • Trendové šipky ukazují směr vývoje glykémie
 • Senzor může být až 30 minut ve vodě (do hloubky 1m). Poté je nutné ho nechat vyschnout (dle informací na oficiálních stránkách Freestyle Libre)
 • Čtečka může sloužit s příslušnými proužky jako běžný glukometr (k okamžité kontrole glykémie z kapilární krve) nebo ke stanovení ketolátek

proužky:
- stanovení glykémie: FreeStyle Optium
- stanovení ketolátek: FreeStyle Optium β-Ketone

NEVÝHODY :

 • Hladina glukózy je měřena v mezibuněčné tekutině, reakce na změny glykémie může mít až 30 minut zpoždění. Proto je nutné v případě podezření na akutní stav (hypoglykémii, závažnou hyperglykémii) zkontrolovat proužky (glukometrem) hladinu glykémie. Toto zpoždění je i u ostatních monitorovacích systému měřících glykémie z podkoží.

PRÁCE SE SAMOTNÝM SYSTÉMEM FREESTYLE LIBRE :

SENZOR:

Místo aplikace (zavedení) senzoru:

 • Má přesně dané místo umístění senzoru (na rozdíl od CGM)
 • Měl by být zaveden do zadní strany paže (nejméně zatěžované místo)
  - Z osobní zkušenosti (alespoň té mojí) doporučuji zavádět spíše do dolní poloviny zadní strany paže (ale ne přímo těsně nad loket), kde je menší potivost a menší pravděpodobnost odlepení. 
        - POZOR: při oblékání úzkých rukávů, nošení velkých kabelek a procházení dveřmi :o)
 • Vhodné střídat paže a přesné místo aplikace senzoru

Způsob zavedení senzoru:

 • Senzor zavádí pacient doma sám
  - po dohodě s diabetologem může proběhnout první zavedení v jeho ordinaci (společně s krátkou edukací)
 • Každý senzor je doručen z obchodu v samostatném balení společně s jednorázovým zavaděčem (aplikátorem)
 • Pokud by chtěl uživatel senzor dále přilepit nebo jinak přichytit (z obavy ze stržení např. při sportu), nesmí dojít k neprodyšnému zakrytí středového otvoru senzoru. Překrytí senzoru běžným oblečením by jej nemělo nijak ovlivnit.

Image_4

POZOR: Po zavedení senzor prvních 60 minut nesnímá

ČTEČKA:

 • Čtečka má jediné tlačítko, kterým se na počátku zapíná nebo dále při použití přechází na základní (domovskou) stránku.
 • Ovládá se jinak na dotykovém displeji.

Image_5

 • Před prvním použitím je nutné nastavit čas a cílovou glykémii.
 • Načítání je nyní možné i pomocí mobilních telefonů s aplikací LibreLink. Ta je však v ČR dostupná pro Android i iOS
  • Android  - načtení se provádí zadní stranou telefonu
  • iOS - načtení se většinou provádí přední stranou telefonu 
  • Načítání umožňuje technologie NFC, která je jinak běžně využívána při bezkontaktních platbách telefonem namísto kartou. Pokud má Váš mobil tuto technologii, měl by jít použít jako čtečka.

Zobrazení aktuální glykémie:

 • Jednotlivé hodnoty se nezobrazují kontinuálně na monitoru jako u Real time monitorace CGM, ale je možné je kdykoliv načíst a zobrazit na čtečce (přijímači).
 • Jak na to:  Po zapnutí přijímače (čtečky) zmáčknutím základního ovládacího tlačítka (je to jediné tlačítko na čtečce) přiložíme čtečku k senzoru. Ideálně do vzdálenosti 4cm a následně se zobrazí naměřená glykémie (společně s trendovými šipkami a grafem vývoje předchozích glykémií). Načtení dat je možné i přes tenkou vrstvu oblečení (např. tričko, mikina...)

Image_3

 • Při použití telefonu:  Je nutné mít nainstalovanou a zprovozněnou aplikaci Libre Link. Po prvním propojení se senzorem a obvyklém hodinovém čekaní (platí i pro běžnou čtečku) stačí zapnout aplikaci, přiložit telefon a na obrazovce se zobrazí glykémie, trendová šipka a část grafu předchozího vývoje glykémií.

 • Glykémie jsou v senzoru zaznamenávány v 15minutových intervalech
 • Samotný senzor uchovává data z měření z posledních 8h - při skenu (přiložení čtečky) dojde k jejich načtení do paměti čtečky. Po 8 hodinách se začnou data sama odmazávat. Proto při načtení po více jak 8hodinách je vidět po stažení dat do počítače na grafech bílé mezery.
 • Odečítání glykémií je možné provádět opakovaně (např. 20x denně) bez nutnosti jediného vpichu
 • Ideální je provádět alespoň 10 skenů denně (hodnoty glykémie nejen načíst ale i zkontrolovat a pracovat s nimi :o)
 • S naměřenou glykémií se nám objevuje i možnost zapsání okolností s ní spojenou
  • např. množství podaného inzulinu
  • příjem stravy
  • aktivita (cvičení)
  • užité léky

Image_6

 • Trendová šipka ukazuje “směřování” glykémií - prudkost nárůstu nebo poklesu, případně stabilní hodnoty (➡️)

Image_0

Čtečka (přijímač) a data v ní:

 • Data jsou v paměti čtečky uchovávána až 3 měsíce - poté je nutno je stáhnout do Libre View (registrace je volně dostupná na internetu na stránkách LibreView.com). 
 • Čtečka umožňuje (pomocí volby Review History) zobrazení podrobnějších informací
  • např. předchozí naměřené hodnoty
  • grafy glykémií  z jednotlivých dnů
  • hodnotu průměrné glykémie
  • zobrazení procenta glykémií v cílových hodnotách
  • zobrazení počtu hypoglykémií

Image_1

 • Čtečka vydrží nabitá kolem 1 týdne
 • Stahování dat a nabíjení je prováděno pomocí USB kabelu

MOBILINÍ TELEFONY a LibreLink

 • Načítání glykémií je nyní možné i pomocí mobilních telefonů s aplikací LibreLink (jak již bylo zmíneno výše)
 • Načítání probíhá přiložení telefonu
  • Android  - načtení se provádí zadní stranou telefonu
  • iOS - načtení se většinou provádí přední stranou telefonu 
 • Aplikace má základní funkce podobné jako čtečka
 • Umožňuje sdílení dat s ostatními (rodinou, blízkými osobami, lékařem...)

LibreLinkUp

 • Jde o aplikaci umožňující sledování naměřených výsledků blízké osoby
 • Je určena pro rodinné příslušníky, blízké osoby, případně lékaře
 • Je k dispozici pro Android i iOS
 • Z jednoho účtu lze sledovat až 20 lidí
 • Jak na to: Uživatel aplikace LibreLink (pacient s diabetem) klepne na volbu Připojené aplikace (Connected Apps) a vyzve uživatele LibreLinkUp ke sledování údajů o glykémii. Sledující výzvu v LibreLinkUp potvrdí (samozřejmě nejprve si musí aplikaci nainstalovat a přihlásit se).

LibreView

 •  Funguje jako cloudové úložiště pro stažená data
 •  Registruje se dnes na LibreView.com
 •  Umožňuje jednoduché stažení dat pomocí USB kabelu do počítače
 •  Při používání čtečky je nutné během prvního nahrávání (propojení kabelem) stáhnout ovladače zařízení LibreView (automaticky by mělo dojít k nabídnutí tohoto nahrání při prvním propojení)

Zdroje: Abbott. Freestyle Libre [online]. Praha: Abbott Laboratories, Ⓒ2022 [cit.10.11.2022]. Dostupné z: https://www.freestylelibre.cz/