Cukrovka 1. typu

Autor:
Prof. MUDr. František Saudek, DrSc.

Pracoviště: Klinika diabetologie, IKEM Praha

Vloženo: 12. 2. 2018


Diabetes mellitus 1. typu je autoimunitní onemocnění,  kde se uplatňují faktory genetické i faktory vnějšího prostředí. Znamená to, že vlastní imunitní systém omylem zničí beta buňky slinivky břišní, které produkují inzulín.
Zdravá slinivka má kolem 1 000 000 Lanagerhansových ostrůvků, i když tento počet je již od narození značně variabilní. Ostrůvky jsou velké asi 50 – 400 µm a obsahují kolem 2 - 3000 buněk. Asi 2/3 z nich představuje beta-buňky.
Při zničení 75-85 % beta buněk se objevují zvýšené hodnoty glykemií z nedostatku tělu vlastního inzulinu.
Genetická predispozice sama o sobě diabetes nevyvolá, až setkání s faktorem (např. virová onemocnění), který spustí autoimunitní proces vedoucí ke zničení beta buňek. Průkaz přítomnosti autoimunitního procesu lze  prokázat stanovením některých autoprotilátek. 

Diabetes mellitus 1. typu se může manifestovat v jakémkoliv věku. Vždy vyžaduje léčbu inzulinem. Může se poprvé manifestovat vznikem závažného stavu-diabetického ketoacidotického komatu. Tvoří 7 % z celkového počtu diabetiků v ČR. Diabetes mellitus 1. typu, pokud není dlouhodobě dobře kompenzován, vede k vývoji závažných pozdních komplikací, které jsou podobné komplikacím při diabetu 2. typu. I pacient s diabetem prvního typu může mít komplikace v oblasti cév včetně cév srdce a může se dočkat amputace. Znát své cílové hodnoty kompenzace a mít maximální snahu o jejich dosažení jsou nejlepší prevencí.  Mezi nejmodernější terapie patří léčba inzulinovou pumpou ve spojení s kontinuálním monitorováním cukru v krvi pomocí senzorů.