Cukrovka 1. typu

Autor:
Prof. MUDr. František Saudek, DrSc.

Pracoviště: Klinika diabetologie, IKEM Praha

Vloženo: 12. 2. 2018


Diabetes mellitus 1. typu je autoimunitní onemocnění, u něhož se uplatňují faktory genetické i faktory vnějšího prostředí. Znamená to, že vlastní imunitní systém omylem zničí beta-buňky slinivky břišní, které produkují inzulin.
Zdravá slinivka má kolem 1 000 000 Lanagerhansových ostrůvků, i když tento počet je již od narození značně variabilní. Ostrůvky jsou velké asi 50–400 µm a obsahují kolem 2000 až 3000 buněk. Asi 2/3 z nich představují beta-buňky.
Při zničení 75-85 % beta-buněk se objevují zvýšené hodnoty glykémií z nedostatku tělu vlastního inzulinu.
Genetická predispozice sama o sobě diabetes nevyvolá. K tomu dojde až po setkání s faktorem (např. virové onemocnění), který spustí autoimunitní proces vedoucí ke zničení beta-buňek. Přítomnost autoimunitního procesu lze prokázat stanovením některých autoprotilátek. 

Diabetes mellitus 1. typu se může manifestovat v jakémkoli věku. Vždy vyžaduje léčbu inzulinem. Může se poprvé manifestovat vznikem závažného stavu - diabetického ketoacidotického komatu. Diabetici 1. typu tvoří 7 % z celkového počtu diabetiků v ČR. Diabetes mellitus 1. typu, pokud není dlouhodobě dobře kompenzován, vede k rozvoji závažných pozdních komplikací, které jsou podobné komplikacím při diabetu 2. typu. I pacient s diabetem 1. typu může mít komplikace v oblasti cév včetně cév srdce a může se dočkat amputace dolní končetiny. Znát své cílové hodnoty kompenzace a maximálně se snažit o jejich dosažení je nejlepší prevencí pozdních komplikací.  Mezi nejmodernější způsoby terapie patří aplikace inzulinu inzulinovou pumpou ve spojení s kontinuálním monitorováním cukru v krvi pomocí senzorů.