Rizikové faktory

Autor:
MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Pracoviště: Krajské nemocnice T. Bati, Zlín

Vloženo: 27. 6. 2017


Mezi rizikové faktory pro diabetes mellitus 2. typu patří:

  • věk: ve starším věku je riziko vyšší, začíná se zvyšovat po 45. roce věku a po 65. roce věku roste exponenciálně
  • genetika a rodinná anamnéza: některé etnické skupiny mají vyšší riziko vzniku diabetu 2. typu, v Americe se jedná zejména o americké černochy, Mexičany a Indiány, v Evropě je riziko vyšší u obyvatel jižních států než států severních
  • gestační diabetes a porod dítěte s hmotností nad 4 kg: pokud máte v anamnéze gestační diabetes, pak existuje vyšší riziko, že se u vás objeví diabetes 2. typu již ve středním věku. Porod dítěte s hmotností nad 4 kg mohl být spojen s gestačním diabetem, třeba nerozpoznaným, a také byl velkou zátěží a stresem pro matku
  • polycystický ovariální syndrom: toto onemocnění je spojeno s inzulinovou rezistencí, pacientky mají vyšší hladiny mužských pohlavních hormonů (androgenů) a další metabolické poruchy, které mohou vést k rozvoji diabetu
  • vysoká hladina cholesterolu: často spojená s nadváhou a obezitou
  • prediabetes: prediabetes je stav, kdy glykémie je již zvýšená, ale ještě nedosahuje kritérií diabetu. Prediabetes je spojen s vysokým rizikem rozvoje diabetu a také kardiovaskulárních onemocnění, viz SHRNUTÍ v rubrice o diagnostice cukrovky
  • hypertenze: TK nad 130/90 mmHg
  • kouření: diabetes hrozí 60 % těžkých kuřáků, zatímco ve skupině lehkých a bývalých kuřáků je riziko 33%
  • a především obezita: 90 % diabetiků 2. typu má nadváhu nebo je obézních


Je možné zabránit vývoji diabetu, i když jsou přítomny rizikové faktory?

Studie ukazují, že změna životního stylu a snížení hmotnosti o 5-10 % mohou zabránit vývoji diabetu v rizikové populaci. Účastníci těchto studií drželi dietu a měli intenzivní fyzickou aktivitu (150 minut chůze týdně). Rozvoj diabetu byl snížen o 40-60 %, studie trvaly od 3 do 6 roků. Prevence hmotnostních přírůstků, zvýšení fyzické aktivity a snaha o alespoň malé snížení hmotnosti mají vliv na vývoj diabetu v budoucnosti. Dlouhodobé hlídání hmotnosti je nejlepší prevencí rozvoje diabetu.