Rizikové faktory

Autor:
MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Pracoviště: Krajské nemocnice T. Bati, Zlín

Vloženo: 27. 6. 2017


Mezi rizikové faktory pro diabetes mellitus 2. typu patří:

  • věk: ve starším věku je riziko vyšší, začíná růst po 45 letech věku a po 65 letech roste exponenciálně
  • genetika a rodinná anamnéza: některé etnické skupiny mají vyšší riziko vzniku diabetu 2. typu, v Americe u amerických černochů, Mexičanů a Indiánů, v jižní Evropě více jak na severu
  • gestační diabetes a porod dítěte s hmotností nad 4 kg: pokud máte v anamnéze gestační diabetes, pak existuje vyšší riziko vývoje diabetu 2. typu ve středním věku. Porod dítěte s hmotností nad 4 kg mohl být spojen s gestačním diabetem, třeba nerozpoznaným a také byl velkou zátěží a stresem pro matku
  • polycystický ovariální syndrom: onemocnění je spojeno s inzulinovou rezistencí, pacientky mají vyšší hladiny mužských pohlavních hormonů (androgenů) a další metabolické poruchy, které mohou vést k vývoji diabetu
  • vysoká hladina cholesterolu: často spojeno s nadváhou a obezitou
  • prediabetes: prediabetes je stav, kdy glykemie je již zvýšená, ale ještě nedosahuje kriterií diabetu. Prediabetes je spojen s vysokým rizikem rozvoje diabetu a také kardiovaskulárních onemocnění, viz SHRNUTÍ dole v rubrice o diagnostice cukrovky
  • hypertenze: TK nad 140/90 mmHg a výše
  • kouření: diabetes hrozí 60 % těžkých kuřáků, zatímco u skupiny lehkých a bývalých kuřáků je ohrožen každý třetí
  • a především obezita: 90 % diabetiků 2. typu má nadváhu nebo je obézních


Je možné při rizikových faktorech zabránit vývoji diabetu?

Studie ukazují, že změna životního stylu a snížení hmotnosti o 5-10 % mohou zabránit vývoji diabetu v rizikové populaci. V těchto studiích drželi účastníci dietu a měli intenzivní fyzickou aktivitu (150 minut chůze týdně). Rozvoj diabetu byl snížen o 40-60 %, studie trvaly od 3 do 6 roků. Prevence hmotnostních přírůstků, zvýšení fyzické aktivity a snaha alespoň o malé snížení hmotnosti mají vliv na vývoj diabetu v budoucnosti. Dlouhodobé hlídání hmotnosti je nejlepší prevencí rozvoje diabetu.