Když dieta a pohyb nestačí

Autoři:
MUDr. Hana Krejčí, Ph.D., MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D.

Pracoviště: Interní ambulance porodnice „U Apolináře“ VFN a 1. LF UK v Praze, Diabetologická a interní ambulance porodnice „U Apolináře“ VFN a 1. LF UK v Praze

Vloženo: 15. 3. 2018


V některých případech má těhotenská cukrovka horší průběh a ani při pečlivě dodržované dietě a dostatečné fyzické aktivitě nejsou hladiny cukru v normě. V těchto případech je nutné začít hladiny cukru snižovat také pomocí léků.

K léčbě těhotenské cukrovky lze použít injekce inzulinu a nově také tablety metforminu.

Před zahájením farmakologické léčby je třeba se zamyslet, zda vyšší glykémie nejsou způsobené dietními chybami – bez jejich odstranění se glykémie nezlepší ani při léčbě léky či inzulinem.