Diagnostický postup

Autoři:
MUDr. Hana Krejčí, Ph.D., MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D.

Pracoviště: Interní ambulance porodnice „U Apolináře“ VFN a 1. LF UK v Praze, Diabetologická a interní ambulance porodnice „U Apolináře“ VFN a 1. LF UK v Praze

Vloženo: 15. 3. 2018


nejprve je stanovena glykémie nalačno, podle výsledku se postupuje následovně:

Glykémie nalačno < 5,1 mmol/l

žena podstupuje 75 g oGTT: vypije roztok 75 g glukózy rozpuštěný ve 300 ml vody během 3-5 minut

Glykémie nalačno ≥ 5,1 mmol/l

glykémii nalačno je nutné opakovat co nejdříve (ne ve stejný den)

Opakovaná glykémie nalačno
< 5,1 mmol/l

žena podstupuje oGTT

Opakovaná glykémie nalačno
≥ 5,1 mmol/l

= těhotenská cukrovka, žena nepodstupuje oGTT

Hodnocení výsledků a další postup:

Všechny výsledky glykémie jsou v normě, tj.:

- nalačno < 5,1 mmol/l

- v 60. min oGTT < 10,0 mmol/l

- ve 120. min oGTT < 8,5 mmol/l

= v normě

běžná péče

Splněno kterékoliv z následujících kritérií:

- nalačno opakovaně 5,1 mmol/l

- v 60. min oGTT 10,0 mmol/l

- ve 120. min oGTT ≥ 8,5 mmol/l

= těhotenská   cukrovka

žena je odeslána na diabetologii