Diagnostický postup

Autoři:
MUDr. Hana Krejčí, Ph.D., MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D.

Pracoviště: Interní ambulance porodnice „U Apolináře“ VFN a 1. LF UK v Praze, Diabetologická a interní ambulance porodnice „U Apolináře“ VFN a 1. LF UK v Praze

Vloženo: 15. 3. 2018


Nejprve je stanovena glykémie nalačno, podle výsledku se postupuje následovně:

glykémie nalačno < 5,1 mmol/l

žena podstoupí 75g oGTT: během 3-5 minut vypije 75 g glukózy rozpuštěných ve 250 ml vody

glykémie nalačno ≥ 5,1 mmol/l

vyšetření glykémie nalačno je nutné opakovat co nejdříve (ne však ve stejný den)

při opakovaném testu glykémie nalačno < 5,1 mmol/l

žena podstoupí oGTT

při opakovaném testu glykémie nalačno ≥ 5,1 mmol/l

= těhotenská cukrovka, žena nepodstupuje oGTT

Hodnocení výsledků a další postup:

Všechny výsledky glykémie jsou v normě, tj.:

- nalačno < 5,1 mmol/l

- v 60. minutě oGTT < 10,0 mmol/l

- ve 120. minutě oGTT < 8,5 mmol/l

= v normě

běžná péče

Výsledky glykémie vykazují kteroukoli z těchto abnormalit:

- nalačno opakovaně 5,1 mmol/l

- v 60. minutě oGTT 10,0 mmol/l

- ve 120. minutě oGTT ≥ 8,5 mmol/l

= těhotenská   cukrovka

žena je odeslána na diabetologii