Diagnostika


1. Má někdo v rodině cukrovku?

Pak platí:
pro cukrovku 1. typu

Pokud je diabetičkou matka dítěte, je pravděpodobnost, že dítě onemocní diabetem 1. typu 1 až 4 %. Pravděpodobnost onemocnění potomků se zvyšuje až na 13 % v případě matek, které získaly toto onemocnění do 8 let svého věku. Je-li diabetikem otec dítěte, bývá pravděpodobnost vzniku diabetu 3 až 8%. Jestliže jsou pak diabetiky oba rodiče, riziko vzniku diabetu u jejich potomků stoupá až na 30 %.

pro cukrovku 2. typu

Jestliže má jeden z rodičů diabetes 2. typu, pravděpodobnost vzniku cukrovky u jejich dětí bývá asi 33 %. Jsou-li takto postiženi oba rodiče, vzrůstá riziko cukrovky až na 75 %.

2. Trpíte nadváhou či obezitou s obvodem pasu nad 80 cm u žen a nad 94 cm u můžů, či máte body mass index (BMI) nad 26 u žen a nad 27 u mužů?

Nadváha zvyšuje riziko vzniku  cukrovky 2. typu (hodně vysoké riziko znamenají hodnoty 88 cm u žen a 102 cm mužů). Až 80 % diabetiků 2. typu je obézních. Dokonce i váha dítěte při narození vyšší než 4 kg signalizuje nebezpečí možného onemocnění cukrovkou v pozdějším věku.

3. Je vám více jak 40 let?

Riziko cukrovky stoupá s věkem. U cukrovky 1. typu se choroba manifestuje z 90 % před 40. rokem života, u cukrovky 2. typu  se choroba manifestuje z 75 %  po 40. roku života.

4. Máte v anamnéze kardiovaskulární příhodu?

5. Máte vysoký krevní tlak?

Krevní tlak, který se dlouhodobě pohybuje nad hranicí 130/80 mmHg, je opět rizikovým faktorem.

6. Máte poruchu metabolismu tuků, vysokou hladinu celkového cholesterolu, či nízkou hladinu HDL cholesterolu?

Triacylglyceroly jsou základní složky živočišných tuků a rostlinných olejů. V organismu by neměly mít hodnotu vyšší než 1,7 mmol/l pro HDL (hodný) cholesterol, který se podílí na transportu cholesterolu z tkání, kde se ukládá, zpět do jater, kde je využíván. Jeho nízké hladiny (u žen pod 1,3 mmol/l, u mužů pod 1,0 mmol/l) jsou rizikové pro rozvoj aterosklerózy. V úvahu bereme i celkový cholesterol (neměl by být nad 6 mmol/l).

7. Trpíte metabolickým syndromem?

Vysoké riziko vzniku cukrovky mají lidé, kteří trpí tzv. metabolickým syndromem, který (jak bylo již uvedeno výše) vedle abdominální obezity zahrnuje:
- Zvýšenou hladinu triacylglycerolů (krevních tuků) nad 1,7 mol/l nebo se již léčí pro zvýšené hladiny krevních tuků
- Snížené hodnoty HDL cholesterolu (pod 1,0 mmol/l u mužů a pod 1,3 mmol/l u žen) nebo se již léčí pro snížené hladiny HDL cholesterol
- Vysoký krevní tlak (TK vyšší než 135/80 mmHg) nebo se již léčí pro vysoký krevní tlak

8. Máte zvýšenou hladinu krvního cukru v krvi* či v moči?

* Poznámka redakce: glykémii si můžete nechat změřit v lékárnách BENU, jejichž seznam naleznete na stránkách BENU zde: https://www.benu.cz/seznam-lekaren-kde-probiha-mereni-hladiny-cukru
(z důvodu zhoršující se epidemiologické situace probíhají konzultace v lékárnách pouze po předchozí telefonické domluvě. Konzultační hodiny uvedené na stránkách jednotlivých lékáren se mohou od aktuálních konzultačních hodin lišit)

Pociťujete některé z následujících klinických příznaků cukrovky:

Pro cukrovku 1.typu jsou to tyto příznaky:

A) neobvykle nadměrná žízen –polydipsie
B) nadměrné močení – polyurie
C) příliš časté močení v noci – nykturie
D) nadměrně zvýšená chuť k jídlu – polyfagie, nebo naopak nechutenství či nauzea
E) malátnost a únava
F) kolísání zrakové ostrosti
G) hubnutí při normální chuti k jídlu
H) opakované infekce kůže, větsinou kvasinkové infekce genitálií, zarudnutí, svědění

Pro cukrovku 2.typu jsou to tyto příznaky:

A) neobvykle nadměrná žízen –polydipsie
B) nadměrné močení – polyurie
C) příliš časté močení v noci – nykturie
D) nadměrně zvýšená chuť k jídlu
E) malátnost a únava
F) kolísání zrakové ostrosti
H) opakované infekce kůže, větsinou kvasinkové infekce genitálií, zarudnutí, svědění

Uvedené příznaky se samozřejmě mohou vyskytovat i z důvodu jiného onemocnění. Příznaky mohou určitou dobu během rozvoje cukrovky chybět. Příznaky rozvinuté hypoglykémie či hyperglykémie jsou uvedené v příslušných odkazech na stránkách.

Přesnou diagnózu vždy určuje lékař a mezi základní vyšetření patří:

odběr krve (zjištění vysoké hladiny krevního cukru - hyperglykémie),
vyšetření moči (prokázání cukru - glykosurie, může se vyskytovat i aceton),
další vyšetření (zjištění hladiny hormonu inzulinu v krvi, výskyt protilátek proti inzulinu)
 

Onemocnění cukrovkou se diagnostikuje různými způsoby a je potvrzeno:

1. jestliže JSOU přítomny klinické příznaky a zjištěním náhodné glykémie vyšší než 11 mmol/l, nebo stanovení glykémie nalačno s kapilární krve větší než 7 mmol/l (z žilní plazmy 7,8 mmol/l)

2. jestliže NEJSOU přítomny klinické příznaky a stanovení glykémie nalačno s kapilární krve je větší než 7 mmol/l (z žilní krve 7,8 mmol/l)

3. zjištěním hladiny krevního cukru nad 11 mmol/l za 2 hodiny po provedení oGTT (glukózového tolerančního testu)

4. Hodnota glykovaného hemoglobinu HbA1c  je vyšší než 47 mmol/mol

SHRNUTÍ:
 

Diagnóza cukrovky je vyloučena když:

- glykémie nalačno při opakovaném měření v kapilární krvi nepřesahuje 5,6 mmol/l
- náhodná
glykemie v kapilární krvi
je menší 7,0 mmol/l
  nebo v žilní plazmě menší než 7,8 mmol/l

-
glykemie 2 hod po oGTT je menší než 7,8 mmol/l

- glykovaný hemoglobin je do 39 mmol/mol

Prediabetes máme když:

- glykemie nalačno při opakovaném měření v kapilární krvi je 5,6 – 6,9 mmol/l
 
nebo v žilní plazmě 5,6 – 7,7 mmol/l (nuto pak udělat oGTT)
-
glykemie 2 hod po oGTT je 7,8 mmol/l – 11 mmol/l
- glykovaný hemoglobin je v rozmezí 39 - 47 mmol/mol

Diagnóza cukrovky je potvrzena když

- glykemie nalačno při opakovaném měření v kapilární krvi je větší nebo rovna 7,0 mmol/l
  nebo v žilní plazmě 7,8 mmo/l  (nutno ověřit 2x)
-
je náhodná glykemie, či 2 hod po oGTT větší než 11 mmol/l
- glykovaný hemoglobin je  ≥ 47 mmol/mol