Těhotenská cukrovka

Autoři:
MUDr. Hana Krejčí, Ph.D., MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D.

Pracoviště: Interní ambulance porodnice „U Apolináře“ VFN a 1. LF UK v Praze, Diabetologická a interní ambulance porodnice „U Apolináře“ VFN a 1. LF UK v Praze

Vloženo: 15. 3. 2018


Těhotenská cukrovka neboli gestační diabetes mellitus (často používaná zkratka GDM) je porucha metabolismu sacharidů vzniklá v těhotenství, která se projevuje zvýšenou hladinou cukru v krvi těhotné ženy. Těhotenská cukrovka se objevuje zpravidla v druhé polovině těhotenství a končí po porodu – do konce šestinedělí porucha opět odezní. Výskyt těhotenské cukrovky celosvětově stoupá, což souvisí se zvýšeným výskytem rizikových faktorů, jako jsou nadváha a obezita, nevhodné stravovací návyky, sedavý způsob života a odsouvání těhotenství do vyššího věku. Postihuje až 17 % všech těhotných žen.