Ukazatele vyrovnání diabetu

Autor:
Prof. MUDr. František Saudek, DrSc.

Pracoviště: Klinika diabetologie, IKEM Praha

Vloženo: 12. 2. 2018


Dlouhodobé studie ukázaly, že mikrovaskulárním komplikacím diabetu lze předcházet, pokud je den ode dne, měsíc po měsíci a rok od roku vyrovnání diabetu velmi dobré. Vědci tak dospěli k závěru, že hodnota glykovaného hemoglobinu by správně neměla překračovat hodnotu 48 mmol/mol, což se ovšem u většiny diabetiků 1. typu nepodaří dosáhnout.

Za velmi dobrý výsledek je proto možné považovat také hodnoty do 53 mmol/mol. Tomu odpovídají hodnoty glykémie na lačno v rozmezí 4,4 – 7,2 mmol/ a po jídle do 10 mmol/l.

Ještě přijatelné jsou hodnoty do 64 mmol/mol, zvláště u osob, které jinak mívají časté hypoglykémie. Hodnoty nad 70 mmol/mol je však nutné při dnešních znalostech a dnešních možnostech nutné považovat za špatné a z dlouhodobého hlediska varovné. Odpovídají tomu typické hodnoty na lačno 10 a po jídle 13 mmol/.