Tajemství ordinace

Komnata šestá - SELFMONITORING

Vloženo:
15. 5. 2017

Milí čtenářové! V další komnatě, kterou společně prozkoumáme v tomto čísle vašeho časopisu se nachází glukometr.  Samostatné měření glykémie glukometrem, anglicky SMBG = Self-Monitoring of Blood Glucose) je nepostradatelnou a veledůležitou součástí komplexní léčby diabetu. I proto v skrytu duše doufám, že jej provádíte s chutí a nadšením J. Efektivní využívání  SMBG je důležité jak pro pochopení vlivu jídla a pohybu na hladinu cukru v krvi,  tak pro volbu a „ladění“ léčby diabetu.

více

Komnata pátá – ANTIDIABETIKA

Vloženo:
12. 5. 2017

Milí čtenáři! Tak jsme přežili další z konců světa a můžeme se opět společně ponořit do poodhalování dalších tajemství diabetologických ordinací. V dnešní 5. komnatě se ukrývají antidiabetika, tedy léky určené k léčbě diabetu. V širším smyslu se k nim počítá samozřejmě i inzulín, tomu jsme se již věnovali v předešlých dvou dílech. Protože se vesměs (s výjimkou analog GLP-1) užívají v tabletách, tedy ústy, označují se tyto léky jako PERORÁLNÍ ANTIDIABETIKA.

více

Komnata čtvrtá – APLIKACE INZULÍNU

Vloženo:
11. 5. 2017

Milí čtenáři! V další tajemné komnatě naší ordinace budeme pokračovat v odhalování tajemství inzulínu. Tentokráte bude řeč o jeho podávání, tedy aplikaci.

více

Komnata třetí – INZULÍN

Vloženo:
1. 11. 2016

Milí čtenáři! V dnešním (i příštím) dílu Vašeho seriálu se budeme věnovat jednomu z nejdůležitějších léků vůbec - inzulínu. Jen stěží lze spočítat, kolik životů zachránil během těch  90 let, co se používá k léčbě diabetu, bude to na každý pád číslo obrovské. 

více

Komnata druhá - GLYKOVANÝ HEMOGLOBIN (HbA1c).

Vloženo:
31. 10. 2016

Milí čtenáři,  pokračovujeme v seriálu Tajemství ordinace dalším klíčem k odemknutí nové "tajemné" komnaty lékařských ordinací. Dalším záhadným pojmem, který se dnes pokusíme společně rozlousknout, je GLYKOVANÝ HEMOGLOBIN.

více

Komnata první – KREVNÍ CUKR, tedy GLYKÉMIE

Vloženo:
31. 10. 2016

Milí čtenáři. Rozhodli jsme se poodhalit speciálně pro Vás počínaje tímto číslem pokaždé jednu z “tajemných komnat” diabetologických, kardiologických, interních, očních, neurologických, podiatrických a dalších pro laika často tajemných ordinací, se kterými se chtě nechtě setkáváte buď vy osobně, nebo Vaši nejbližší. Speciálně pro všechny, které svou neodbytnou a nepopíratelnou přítomností a každodenností poctila cukrovka je zde nový seriál s názvem Tajemství ordinace.

více