Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Webové stránky, na které hodláte vstoupit, jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona číslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb. je osoba oprávněná předepisovat či vydávat léčivé přípravky, nebo osoba oprávněná poskytovat zdravotní služby.odborníci

Intranazální glukagon

Vloženo:
16. 7. 2020

V posledních měsících se po mnoha letech vývoje objevila na českém trhu nová intranazální forma glukagonu.

více

Poučení z intenzívní péče

Vloženo:
4. 12. 2019

Rozhovor s Prof. Zdeňkem Rušavým po kongresu ambulantní diabetologie v Poděbradech 2019.

více

Doporučené očkování pacientů s diabetes mellitus

Vloženo:
25. 10. 2019

Autor:
Jan Kulhavý

Pacienty s diabetem neohrožuje „jen“ sezonní chřipka, ale i sekundární bakteriální infekce

více

Je možné předcházet diabetu 1. typu?

Vloženo:
5. 9. 2019

teplizumab - nová léčebná monoklonální protilátka značkující specifický typ lidských T-lymfocytů

více

Na obzoru nový lék pro „neukázněné“ diabetiky 1. typu

Vloženo:
27. 5. 2019

Evropská komise schválila možnost používat lék Zynquista u pacientů s diabetem 1. typu, u kterých se nedaří dosáhnout dostatečné kompenzace glykémie a zároveň mají nadváhu.

více

Zajímavé krytí špatně hojících se ran

Zajímavé krytí špatně hojících se ran

Vloženo:
21. 2. 2019

Autoři:
Kolektiv autorů

L-Mesitran® Tulle - nepřilnavý polyetylenový obklad napuštěný gelem L Mesitran® Soft

více

PŘÍPADOVÁ STUDIE: Infikovaný diabetický tlakový vřed

Vloženo:
12. 2. 2019

Autor:
redakce

Pacientka (65 let) měla na pravé patě tlakový vřed. Byla hospitalizována pro operaci břicha a vyvinul se u ní tlakový vřed...

více

Interakce metforminu

Vloženo:
2. 10. 2019

Metformin je základní a v podmínkách ČR nejčastěji užívané antidiabetikum, neboť se dle aktuálních národních doporučených postupů jedná o léčivo volby u diabetiků 2. typu.

více

Stanovení diagnózy diabetes mellitus

Vloženo:
6. 9. 2016

Diabetes je syndrom, jehož základním příznakem je hyperglykémie. Z hlediska etiologického se k tomuto příznaku organismus dopracuje různými cestami, ale z hlediska diagnózy diabetu platí, že definované hranice normální hodnoty glykémie, resp. patologické hodnoty, jsou pro všechny typy a situace shodné (s výjimkou těhotenské cukrovky). Tedy na tom se dohodli odborníci.

více

Proč je dlouhodobé bezpečné zlepšení glykémie u pacientů s diabetem 2. typu prevencí infarktu?

Vloženo:
9. 4. 2017

Musím začít v minulosti, která sahá až k publikaci výsledků studie UKPDS. První výsledky byly přijaty vlastně se zklamáním - již se vědělo, že kardiovaskulární příhody jsou vysokým rizikem pacientů s diabetem, a proto nesignifikantní vliv intenzivní terapie diabetu na riziko ICHS (zejména infarktu myokardu) byl zklamáním (Lancet 1998; 352: 837–53).

více

Glykovaný hemoglobin – absolutní parametr pro lékaře i pacienta

Vloženo:
6. 9. 2016

Je poměrně málo oborů medicíny, které mají k dispozici parametr, jímž lze víceméně absolutně popsat výsledek léčby, současně na něm lze založit prognózu populace i pacienta, navíc umožňuje farmakoekonomické výpočty, je kontrolou kvality léčby a také je popudem ke změně terapie. Diabetologie takovým parametrem disponuje – je jím glykovaný hemoglobin. Prakticky vše, co se v klinické diabetologii děje, je tak či onak vztaženo ke glykovanému hemoglobinu (HbA1c).

více

Co je to postprandiální hyper/glykémie?

Vloženo:
7. 9. 2016

Jako postprandiální glykémii (PPG) označujeme (na základě konsensu) glykémii změřenou v době 60 až 120 minut po jídle. U zdravého jedince dosahuje glykémie po jídle maximální hodnoty v době okolo jedné hodiny po jídle, u pacienta s diabetem 2. typu je to naopak v době blížící se 120. minutě po jídle. Pro diabetes 2. typu je charakteristickým znakem progrese nemoci, její postupné zhoršování, tedy postupné zvyšování glykémie. Dynamika zvyšování průměrné hodnoty glykémie nalačno a postprandiálně u osob přecházejících z normální glukózové tolerance k diabetu 2. typu je odlišná. Do jisté míry je to akcentovaný obraz fyziologických změn obou hodnot v souvislosti s věkem. Pro vyšší věk je typicky relativně vyšší hodnota PPG než glykémie nalačno.

více