Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Webové stránky, na které hodláte vstoupit, jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona číslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb. je osoba oprávněná předepisovat či vydávat léčivé přípravky, nebo osoba oprávněná poskytovat zdravotní služby.odborníci

Diabetická nefropatie: terapie

Vloženo:
25. 9. 2016

U nemocného s diabetem 1. typu a nálezem mikroalbuminurie jsou postupem volby těsná kompenzace a inhibitory ACE (nejsou-li snášeny, pak sartany). Cílem, vedle normoglykémie, je dosažení co nejnižšího krevního tlaku, jejž pacient bezpečně toleruje. U pacienta, u nějž došlo po fázi mikroalbuminurické k rozvoji proteinurie, je cílem dosažení krevního tlaku pod 125/75 mm Hg. Přínos normoglykémie pro zpomalení progrese poškození ledvin je sporný. Nicméně část informací, které jsou v dostupném a seriózním písemnictví v současnosti k dispozici, naznačuje, že kvalitní a těsná metabolická kompenzace patrně zpomalí progresi diabetické nefropatie ve stadiu manifestním. Je však třeba přiznat, že existuje téměř shodný počet vědeckých prací, které zásadní význam kompenzace diabetu na vývoj diabetické nefropatie v pokročilém stadiu popírají.

více

Hypertenze a diabetes

Vloženo:
25. 9. 2016

Etiologie hypertenze se liší u diabetu 1. a 2. typu. Jestliže zvýšení krevního tlaku u pacientů s diabetem 1. typu je nejčastěji vázáno na poškození ledvin, u diabetu 2. typu je hypertenze obvykle důsledkem inzulinové rezistence – u těchto nemocných je tedy esenciální hypertenze vlastně metabolickou nemocí. Následky zvýšení krevního tlaku jsou však vždy stejné – vyšší kardiovaskulární riziko, zejména hrozí cévní mozkové příhody. Kombinace s diabetem škodlivost neléčené hypertenze násobí.

Článek stručně charakterizuje nejdůležitější STUDIE, které se touto problematikou zabývaly.

více

Jak léčit hypertenzi u pacienta s diabetem?

Vloženo:
25. 9. 2016

Zdánlivě logické cíle terapie – dosažení normálních hodnot – mohou být někdy kontraproduktivní. Jednak je vhodné stále připomínat, že naše „normy“ mají nějakou historii a původ (stále ještě v průměru), což znamená, že u každého jedince se mohou najít jemu vlastní normální hodnoty, které ale nemusejí odpovídat normě obecné. A jednak se cíle terapie patologických hodnot stanovují také arbitrárně, nekryjí se vždy s „normálními hodnotami“ a vycházejí z dosud získaných důkazů o prospěšnosti dosažení cíle pro populaci (pro jedince se to stanovuje těžko, život se nedá žít naněkolikrát zkušebně; výjimky jsou známé, ale často zapomínané – diabetik 1. typu se bez inzulinu neobejde). Taktéž se někdy směšuje naše neschopnost stávající terapií dosáhnout bezpečně u pacienta normálních hodnot s konstatováním, že dosahování normálních hodnot nemá smysl, nebo že je dokonce nebezpečné.

více

Principy dietních opatření pro pacienty s diabetem 2. typu

Vloženo:
25. 9. 2016

Považujeme za vědecky prokázané, že řádné dodržování životosprávy (dieta a pohyb, udržení hmotnosti v rozmezí neobézním) odsune manifestaci diabetu 2. typu do vysokého věku. Při již manifestovaném diabetu redukce hmotnosti a řádná životospráva udrží u většiny nemocných velmi dobrou kompenzaci diabetu po dlouhou dobu. Bohužel, jen pouze malé procento osob je schopno skutečně přísnou dietu dodržet.

více