Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Pracoviště: Interní klinika 2. LF UK a FN Motol

●  přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol
●  prezident Diabetické asociace České republiky

Narozen  3. 6. 1956

1981 – LF UJEP Brno
1996 – kandidát lékařských věd (1. LF UK)
1997 – docent pro obor vnitřní nemoci (2. LF UK)
2007 – profesor pro obor vnitřní nemoci (2. LF UK)

Praxe od ukončení VŠ studia

1999–současnost – přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN v Motole
1990–1999 – vedoucí lékař JIMP, Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole
1984–1990 – sekundární lékař, Interní klinika FN v Motole
1983–1984 – sekundární lékař – odd. infekčních žloutenek, FN v Motole
1981–1983 – sekundární lékař, FN U sv. Anny v Brně

Členství v odborných společnostech a pracovních skupinách

Diabetická asociace ČR – prezident
Česká diabetologická společnost – člen (2002–2010 předseda, 2010–2014 místopředseda)
Česká revmatologická společnost – člen
Česká společnost parenterální výživy a intenzivní medicíny – člen
European Association for the Study of Diabetes (EASD) – člen

Členství ve vědeckých radách

2012–dosud – VR LF UP v Olomouci
VR ČLK
VR FN Motol
do 2015 – VR 2. LF UK (odstoupil vzhledem ke zvolení předsedou Akad. senátu 2. LF UK)

Členství v oborových radách

OR 05 (Fyziologie a patofyziologie člověka), člen akreditační komise pro obor Diabetologie a endokrinologie

Členství v redakčních radách

Farmakoterapie
Kasuistiky v diabetologii
Medicína pro praxi
Remedia
Dia život
Diabetes a obezita (časopis Slovenské diabetologické společnosti)

Pedagogická činnost

Výuka českých a zahraničních studentů IV. a V. ročníku Mgr. programu oboru Všeobecné lékařství, 2. LF UK (předměty Interna I a II),

předseda zkušební komise pro SZZ z vnitřního lékařství, předseda atestační komise pro zkoušky z vnitřního lékařství

Další činnost

Je autorem či spoluautorem několika vědeckých monografií, mnoha vědeckých originálních a přehledných článků. Aktivně se zaloužil o zavedení systému edukace pacientů s diabetem v České republice podle schématu DESG. Každoročně aktivně přednáší na desítkách odborných seminářů, kongresů a symposií.

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Seznam článků

 1. Specifické komplikace diabetu: význam správné léčby pro prevenci
 2. Aspartam: hrdina z bájí
 3. Stanovení diagnózy diabetes mellitus
 4. Proč je dlouhodobé bezpečné zlepšení glykémie u pacientů s diabetem 2. typu prevencí infarktu?
 5. Glykovaný hemoglobin – absolutní parametr pro lékaře i pacienta
 6. Výroční cena DAČR profesorce Pelikánové
 7. Co je to postprandiální hyper/glykémie?
 8. Postprandiální glykémie pomáhá ve výběru vhodné terapie diabetu.
 9. Diabetes mellitus a ICHS
 10. Diabetes a LDL cholesterol
 11. Cíle léčby diabetu a význam kompenzace diabetu pro prevenci komplikací
 12. Komplikace diabetu
 13. Pan Kulička se vzpírá osudu (infarkt a cholesterol)
 14. Hypoglykémie
 15. Pan Kulička je sváděn.
 16. Paní Kuličková má vysoký krevní tlak.
 17. Pan Kulička dostal chřipku.
 18. Diabetická nefropatie – kontinuální vývoj změn v čase
 19. Manifestní diabetická nefropatie
 20. Pan Kulička je pozván na večírek.
 21. Kongres EASD 2016
 22. Pan Kulička zjišťuje, že diabetes není jenom zvýšená glykémie.
 23. Diabetická retinopatie – klinické aspekty a nové možnosti prevence
 24. Pan Kulička se dozvídá, jak je to s dietou
 25. Pan Kulička přemýšlí, proč „dostal“ cukrovku
 26. Diabetická retinopatie
 27. Diabetická nefropatie: terapie
 28. Farmakoterapie diabetu 2. typu – sulfonylurea
 29. Farmakoterapie diabetu 2. typu – gliptiny (inhibitory DPP4)
 30. Farmakoterapie diabetu 2. typu – metformin
 31. Hypertenze a diabetes
 32. Jak léčit hypertenzi u pacienta s diabetem?
 33. Principy dietních opatření pro pacienty s diabetem 2. typu
 34. Komplikace