Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Pracoviště: Interní klinika 2. LF UK a FN Motol

●  přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol
●  prezident Diabetické asociace České republiky

Narozen  3. 6. 1956

1981 – LF UJEP Brno
1996 – kandidát lékařských věd (1. LF UK)
1997 – docent pro obor vnitřní nemoci (2. LF UK)
2007 – profesor pro obor vnitřní nemoci (2. LF UK)

Praxe od ukončení VŠ studia

1999–současnost – přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN v Motole
1990–1999 – vedoucí lékař JIMP, Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole
1984–1990 – sekundární lékař, Interní klinika FN v Motole
1983–1984 – sekundární lékař – odd. infekčních žloutenek, FN v Motole
1981–1983 – sekundární lékař, FN U sv. Anny v Brně

Členství v odborných společnostech a pracovních skupinách

Diabetická asociace ČR – prezident
Česká diabetologická společnost – člen (2002–2010 předseda, 2010–2014 místopředseda)
Česká revmatologická společnost – člen
Česká společnost parenterální výživy a intenzivní medicíny – člen
European Association for the Study of Diabetes (EASD) – člen

Členství ve vědeckých radách

2012–dosud – VR LF UP v Olomouci
VR ČLK
VR FN Motol
do 2015 – VR 2. LF UK (odstoupil vzhledem ke zvolení předsedou Akad. senátu 2. LF UK)

Členství v oborových radách

OR 05 (Fyziologie a patofyziologie člověka), člen akreditační komise pro obor Diabetologie a endokrinologie

Členství v redakčních radách

Farmakoterapie
Kasuistiky v diabetologii
Medicína pro praxi
Remedia
Dia život
Diabetes a obezita (časopis Slovenské diabetologické společnosti)

Pedagogická činnost

Výuka českých a zahraničních studentů IV. a V. ročníku Mgr. programu oboru Všeobecné lékařství, 2. LF UK (předměty Interna I a II),

předseda zkušební komise pro SZZ z vnitřního lékařství, předseda atestační komise pro zkoušky z vnitřního lékařství

Další činnost

Je autorem či spoluautorem několika vědeckých monografií, mnoha vědeckých originálních a přehledných článků. Aktivně se zaloužil o zavedení systému edukace pacientů s diabetem v České republice podle schématu DESG. Každoročně aktivně přednáší na desítkách odborných seminářů, kongresů a symposií.

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Seznam článků

 1. Specifické komplikace diabetu: význam správné léčby pro prevenci
 2. Aspartam: hrdina z bájí
 3. Stanovení diagnózy diabetes mellitus
 4. Proč je dlouhodobé bezpečné zlepšení glykémie u pacientů s diabetem 2. typu prevencí infarktu?
 5. Glykovaný hemoglobin – absolutní parametr pro lékaře i pacienta
 6. Co je to postprandiální hyper/glykémie?
 7. Výroční cena DAČR profesorce Pelikánové
 8. Postprandiální glykémie pomáhá ve výběru vhodné terapie diabetu.
 9. Diabetes mellitus a ICHS
 10. Diabetes a LDL cholesterol
 11. Pan Kulička se vzpírá osudu (infarkt a cholesterol)
 12. Cíle léčby diabetu a význam kompenzace diabetu pro prevenci komplikací
 13. Komplikace diabetu
 14. Pan Kulička je sváděn.
 15. Hypoglykémie
 16. Paní Kuličková má vysoký krevní tlak.
 17. Pan Kulička dostal chřipku.
 18. Pan Kulička je pozván na večírek.
 19. Diabetická nefropatie – kontinuální vývoj změn v čase
 20. Manifestní diabetická nefropatie
 21. Pan Kulička zjišťuje, že diabetes není jenom zvýšená glykémie.
 22. Kongres EASD 2016
 23. Pan Kulička se dozvídá, jak je to s dietou
 24. Pan Kulička přemýšlí, proč „dostal“ cukrovku
 25. Diabetická retinopatie – klinické aspekty a nové možnosti prevence
 26. Diabetická retinopatie
 27. Diabetická nefropatie: terapie
 28. Farmakoterapie diabetu 2. typu – sulfonylurea
 29. Farmakoterapie diabetu 2. typu – gliptiny (inhibitory DPP4)
 30. Farmakoterapie diabetu 2. typu – metformin
 31. Hypertenze a diabetes
 32. Jak léčit hypertenzi u pacienta s diabetem?
 33. Principy dietních opatření pro pacienty s diabetem 2. typu
 34. Komplikace