Diabetická noha

Autor:
as. MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D.

Pracoviště: Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole

Vloženo: 14. 6. 2017


Syndromem diabetické nohy označujeme destruktivní postižení tkání dolních končetin pacientů s cukrovkou dolů od kotníku, jehož následkem jsou rozsáhlé ulcerace - zvředovatění tkáně, gangréna - sněť neboli nekróza a v krajních případech i nutnost amputace končetiny. Jedná se o závažný medicínský i společenský problém a o jednu z nejdražších komplikací diabetes mellitus. Léčba syndromu diabetické nohy vyžaduje dlouhodobou hospitalizaci a rehabilitaci, pacienti často potřebují domácí péči a sociální služby. Onemocnění nohou se vyskytuje 17–50krát častěji u diabetiků ve srovnání s nediabetiky. Syndromem diabetické nohy je postiženo asi 15–25 % diabetiků, gangréna vznikne u  4–10 % diabetiků, amputace dolních končetin je nutná u 0,5–1 % diabetiků (což je 30krát více než u nediabetiků). Smutné je, že v 15–19 % je diabetes mellitus poprvé diagnostikován až při vzniku defektu na noze.