Hyperglykemický hyperosmolární stav


bývá vždy provázen významnou hyperglykémií (> 33,3 mmol/l). Jsou popsané i případy s glykémií nad 100 mmol/l.

Vyskytuje se nejčastěji u starších a osaměle žijících lidí s narušenými sociálními vazbami. Jedná se obvykle o pacienty s diabetem 2. typu doprovázeným různými cévními komplikacemi.

Hyperglykemický hyperosmolární stav je stav s vysokou úmrtností (údaje kolísají mezi 5 až 30 %), některé zdroje uvádějí i mortalitu kolem 50 %.

Výskyt hyperglykemického hyperosmolárního stavu výrazně nižší (6-10krát) než u diabetické ketoacidózy a je udáván pod úrovní 1 % všech hospitalizací spojených s diabetem.

Hyperglykemický hyperosmolární stav rovněž, tak jako u diabetické ketoacidózy, patří do rukou lékařů v nemocničním zažízení.