Trocha statistiky

Autor:
MUDr. Marie Česká Burdová

Pracoviště: Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

Vloženo: 13. 9. 2017


Diabetická retinopatie je pozdní orgánová komplikace cukrovky (diabetes mellitus). Vlivem cukrovky dochází k poškození cévního zásobení sítnice očí (mikrovaskulární komplikace), které postupně vede k poklesu vidění až ke slepotě.

Ve vyspělých zemích představuje diabetická retinopatie ve věkové skupině 20-74 let nejčastější příčinu praktické slepoty.

U pacientů s cukrovkou 1. typu se diabetická retinopatie objeví po 2 letech trvání nemoci jen u 2-7 % pacientů. Po 10 letech je postižení očí průkazné u 50 % pacientů a po 20 letech u více než 75 % pacientů.

V případě cukrovky 2. typu je v okamžiku stanovení diagnózy přítomna diabetická retinopatie již u 20 % pacientů. U 7 % pacientů je oční lékař dokonce první, kdo vysloví podezření na cukrovku, neboť při očním vyšetření rozpozná diabetické změny sítnice.