Příběhy pacientů

Autor:
MUDr. Marie Česká Burdová

Pracoviště: Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

Vloženo: 5. 9. 2018


1. příběh

Mladá žena s DM 1.typu od 6 let, si přála otěhotnět.Věděla, že gravidita bude pro ni rizikové období. Se svým diabetologem naplánovali kontrolní vyšetření včetně oční kontroly, přestože viděla dobře a neměla žádné obtíže.

Oční vyšetření potvrdilo dobré vidění (pravé i levé oko: plná zraková ostrost). Při vyšetření sítnice v rozkapání oftalmolog vyslovil podezření na rozvoj střední až těžké neproliferativní diabetické retinopatie, která se fluorescenční angiografii potvrdila. Bylo zahájeno laserové ošetření sítnice v postižených oblastech.

Vidění zůstalo dobré (pravé i levé oko: plná zraková ostrost) a nález na sítnici se stabilizoval.

Po několika měsících otěhotněla. Během těhotenství chodila na pravidelné oční kontroly, při kterých byl nález na sítnici stále klidný.   

Narodilo se zdravé miminko.

hodnocení:

Žena si zaslouží pochvalu za zodpovědný přístup k plánovanému těhotenství.             

2. příběh:

Mladá žena, která od 10 let má DM 1.typu, neplánovaně otěhotněla.

Na oční kontroly chodila a bylo vše „vpořádku“. Viděla dobře, neměla žádné oční problémy. Od poslední oční kontroly uběhl více než rok.

Oční vyšetření v průběhu těhotenství potvrdilo dobré vidění (pravé i levé oko:  plná zraková ostrost),  ale při vyšetření sítnice v rozkapání oftalmolog diagnostikoval těžkou neproliferativní diabetickou retinopatii oboustranně. Fluorescenční angiografie vzhledem ke graviditě nebyla provedena a rovnou bylo zahájeno laserové ošetření sítnice obou očí v rozsahu plné panretinální fotokoagulace. Nález se přesto rychle zhoršoval. Oboustranně pokročil během těhotenství do proliferativní diabetické retinopatie.

Na levé oko přestala náhle vidět, protože křehké novotvořené cévy zakrvácely do sklivcového prostoru oka – hemoftalmus.  Krev z levého oka se částečně vstřebala, ale stejně po porodu byla nutná operace – pars plana vitrektomie.

Asi po 6 měsících po porodu zakrvácelo i druhé oko a byla opět nutná operace  - pars plana vitrektomie.

Rok od porodu je vidění pravého oka dobré, vidění levého oka je trvale lehce sníženo pro nevratné změny na sítnici.


poznámka redakce:

pars plana vitrektomie - jedná se o mikrochirurgický zákrok ve sklivci a na sítnici. Nazývá se podle místa, kterým chirurg vstupuje do sklivcové dutiny bez poškození optické části sítnice. Zkalený sklivec je nasáván vitrektomem (dutý skalpel) a nahrazován infuzní tekutinou. Ta je během několika hodin po operaci nahrazena vlastní nitrooční tekutinou. Zachraňuje mnoho lidí před úplnou slepotou. (zdroj WIKISKRIPTA)

hodnocení:

Každá žena s DM by si měla uvědomit, že těhotenství je pro ni rizikové. Je důležité těhotenství plánovat a podstoupit oční vyšetření, ještě před otěhotněním a pak v průběhu těhotenství. 

3. příběh:

Do oční ambulance přichází 55. letý pacient s žádostí o kontrolu brýlí, protože se mu ve stávajících brýlích „rozmazávají“ písmenka při čtení. Do dálky vidí dobře. Celkově se s ničím neléčí.

Oftalmologem byl zjištěn jen lehký pokles vidění obou očí na dálku, ale při kontrole brýlí se ani při zesílení dioptrií nedařilo zlepšit vidění na čtení. Na Amslerově mřížce pacient viděl ve středu mřížky linie prohnuté. Při vyšetření sítnice bylo patrno krvácení a mikroaneurysma, Postižena byla hlavně žlutá skvrna – makula.

Oftalmolog vyslovil podezření na diabetes mellitus, kterému by odpovídal obraz rozvíjející se diabetické retinopatie komplikovaný diabetickým makulárním edémem.

Oftalmolog odeslal pacienta ke svému praktickému lékaři na vyšetření pro podezření na diabetes mellitus. Laboratorně se potvrdila diagnóza DM 2 typu. Pacient byl edukován a byla nasazena celková léčba.

Při kontrole očním lékařem došlo na jednom oku ke zlepšení vidění, ale na druhém oku přetrvával lehký pokles vidění. Oftalmolog odeslal pacienta na pracoviště s oční diabetologickou poradnou, kde byla potvrzena diagnóza diabetického makulárního edému pomocí optické koherenční tomografie - OCT v terénu lehké diabetické retinopatie.

Bylo provedeno laserové ošetření zdroje prosakování tekutiny a otok během několika měsíců zcela ustoupil.

hodnocení:

Pokud dojde na Amslerově mřížce k deformaci linii, je nutné navštívit očního lékaře.