Diabetická nefropatie (poškození ledvin)


Příčiny a důsledky diabetické nefropatie:

U špatně kompenzovaného diabetika dochází k poškození stěny malých cév různých orgánů včetně ledvin. Rozvíjí se tak diabetická nefropatie. V ledvinách je více než milion malých klubíček cév, kterým se říká glomeruly. Ty jsou součástí nefronu, základní funkční jednotky ledvin. Těmito strukturami protéká krev - z těla se filtrují odpadní produkty a naopak látky pro tělo důležité se zde zachycují. Látky nepotřebné se pak vylučují močí z těla ven. To vše se děje na úrovni tenkých membrán, které musejí splňovat řadu kritérií. Když se vlivem dlouhodobě vysoké hladiny krevního cukru tyto membrány poškodí, začnou do moči procházet malá množství bílkovin (tento stav se označuje jako mikroalbuminurie). Ztráty bílkovin se mohou postupně zvětšovat a glomeruly v důsledku zvýšené hladiny cukru dále poškozovat. Filtrační schopnost ledvin je narušená, přidává se vysoký krevní tlak a nakonec ledviny selhávají.

Podrobně se tomuto problému věnuje pan profesor Saudek, viz dále v menu.