Diabetická nefropatie (poškození ledvin)


Příčiny a důsledky diabetické nefropatie:

U špatně kompenzovaného diabetika dochází k poškození stěny malých cév různých orgánů včetně ledvin. Rozvíjí se tak diabetická nefropatie. V ledvinách je více než milión malých klubíček cév, kterým se říká glomeruly, jsou součástí nefronu, základní funkční jednotky ledvin. Těmito strukturami protéká krev a filtrují se z těla odpadní produkty a naopak látky pro tělo důležité se zde zachycují. Látky nepotřebné se pak vylučují močí z těla ven. To vše se děje na úrovni tenkých membrán, které musejí splňovat řadu kritérií a když se poškodí vlivem dlouhodobé vysoké hladiny kreního cukru, začnou do moči procházet malá množství bílkovin (mikroalbuminurie), ztráty se mohou postupně zvětšovat a glomeruly dále zvýšenou hladinou cukru poškozovat. Filtrační schopnost ledvin je narušená, přidává se vysoký krevní tlak a nakonec ledviny selhávají.

Podrobně se tomuto problému věnuje pan profesor Saudek, viz dále v menu.