Diabetická nefropatie (poškození ledvin)


Příčiny a důsledky diabetické nefropatie:

U špatně kompenzovaného diabetika dochází k poškození stěny malých cév různých orgánů včetně ledvin. Rozvíjí se tak diabetická nefropatie. V ledvinách je více než milión malých klubíček cév, kterým se říká glomeruly, jsou součástí nefronu, základní funkční jednotky ledvin. Těmito strukturami protéká krev a filtrují se z těla odpadní produkty a naopak látky pro tělo důležité se zde zachycují. Látky nepotřebné se pak vylučují močí z těla ven. To vše se děje na úrovni tenkých membrán, které musejí splňovat řadu kritérií a když se poškodí vlivem dlouhodobé vysoké hladiny kreního cukru, začnou do moči procházet malá množství bílkovin (mikroalbuminurie), ztráty se mohou postupně zvětšovat a glomeruly dále zvýšenou hladinou cukru poškozovat. Filtrační schopnost ledvin je narušená, přidává se vysoký krevní tlak a nakonec ledviny selhávají.

Příznaky a diagnostika diabetické nefropatie:

Diabetická nefropatie má čtyři fáze.
1. fáze je bezpříznaková, nemoc probíhá ve své latentní podobě, jen ledviny se mírně zvětšují.
Ve 2. fázi začínají unikat proteiny močí (mikroalbuminurie 20–200 μg/min), dochází k poškozování a zanikání glomerulů.
Ve 3., tzv. manifestní fázi, se zvyšuje únik proteinů močí (větší než 200 μg/min), který poukazuje již na vážné poškození ledvin doprovázené vysokým krevním tlakem.
4. fáze je přechod ze stadia chronické renální insuficience k selhání ledvin.

Vyšetřuje se:

Krevní tlak (hypertenze)
Moč chemicky (bíloviny v moči)
Ledviny, funkční vyšetření

Léčba diabetické nefropatie:

Samotná kompenzace diabetu (léčba cukrovky) zpomaluje průběh onemocnění, kdy je snaha o snížení hyperglykémie. Dále se podávají léky na snížení krevního tlaku (antihypertenziva - inhibitory ACE). Na místě je i nízkoproteinová dieta (0,8 g/kg/24 h), aby se omezilo vylučování bílkovin do moči.

Pokud už došlo k vážnému poškození ledvin, musí pacient pravidelně docházet na hemodialýzu

Podrobnější informace o diabetické nefropatii naleznete v rubrice Diabetologie pro pokročilé