Léčba

Autor:
as. MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D.

Pracoviště: Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole

Vloženo: 25. 10. 2017


V terapii opět zaujímá nejdůležitější místo velmi dobrá kompenzace diabetu. V případě obtěžující bolestivé formy diabetické neuropatie je indikována léčba inzulinem (inzulin je růstový faktor, který může ovlivnit regeneraci nervových vláken!), konkrétně intenzifikovaným inzulinovým režimem, pokud se ovšem nedaří dosáhnout optimální kompenzace jiným způsobem.

Ostatní léčebné prostředky jsou buď ve stadiu vývoje, nebo jejich výsledky nejsou jednoznačně přesvědčivé, a proto někdy nezbývá než sáhnout po symptomatické léčbě např. analgetiky. V poslední době přináší často úspěch léčba kyselinou thioktovou - zahajuje se v rámci hospitalizace sérií infuzí, teprve potom je možné pokračovat užíváním tablet. V některých případech může pomoci ztlumit bolesti léčba pregabalinem či gabapentinem. Léčba klinických forem autonomní neuropatie je rovněž převážně symptomatická. Nemocný s ortostatickou hypotenzí by měl nosit elastické punčochy, vstávat pomalu a neměl by být léčen přípravky, které ortostatické změny krevního tlaku podporují. K prevenci náhlé smrti se podávají betablokátory. U diabetické gastroparézy se osvědčují preparáty urychlující pohyby žaludku, tzv. prokinetika

Prevence komplikací, vyplývajících ze snížené citlivosti zejména dolních končetin (tj. především syndromu diabetické nohy), je možná pouze podrobnou a opakovanou edukací nemocných.