Léčba

Autor:
as. MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D.

Pracoviště: Interní klinika UK 2.LF a FN v Motole

Vloženo: 25. 10. 2017


V terapii opět zaujímá nejdůležitější místo velmi dobrá kompenzace diabetu a v případě obtěžující bolestivé formy diabetické neuropatie je indikována léčba inzulínem (inzulín je růstový faktor, který může ovlivnit regeneraci nervových vláken!), konkrétně intenzifikovaným inzulínovým režimem, pokud ovšem se nám nedaří dosáhnout optimální kompenzace jiným způsobem.
Ostatní léčebné prostředky jsou buď ve stádiu vývoje či výsledky nejsou jednoznačně přesvědčivé, proto někdy nezbývá než sáhnout po symptomatické léčbě např. analgetiky. V poslední době přináší často úspěch léčba kyselinou thioktovou, kterou je nutné zahájit sérií infuzí, podávaných při pobytu v nemocnici a teprve potom je možné pokračovat tabletami. V některých případech může pomoci ztlumit bolesti léčba pregabalinem či gabapentinem. Léčba klinických forem autonomní neuropatie je rovněž převážně symptomatická. Nemocný s ortostatickou hypotenzí by měl nosit elastické punčochy, vstávat pomalu a při volbě typu léčby bychom se měli u něj vyhnout preparátům, které ortostatické změny krevního tlaku podporují. V otázce prevence náhlé smrti se podávají betablokátory. U diabetické gastroparézy se osvědčují preparáty urychlující pohyby žaludku, tzv. prokinetika

Prevence komplikací, vyplývajících ze snížené citlivosti zejména dolních končetin (tj. především syndromu diabetické nohy), je možná pouze podrobnou a opakovanou edukací nemocných.