Příčiny onemocnění

Autor:
MUDr. Marie Česká Burdová

Pracoviště: Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

Vloženo: 13. 9. 2017


Etiopatogeneze – faktory, příčiny a mechanismus vzniku nemoci

Působením dlouhodobé zvýšené hladiny cukru v krvi (hyperglykemie) dochází k poškození drobných sítnicových cév a vlásečnic (kapilár). Narušení nepropustnosti cévní stěny drobných sítnicových cév a změny vlastností krevních elementů vedou k prosakování tekutiny do sítnice (edém) a uzavírání cévního řečiště sítnice (ischémie). Rozvíjí se obraz diabetické retinopatie.

U diabetiků 1. typu

je postižena zvláště střední periferie sítnice. Převažují uzávěry drobných cév a kapilár (mikroangiopatie). Nedostatečné prokrvení (ischemie) sítnice vede k tvorbě cévních růstových faktorů (vazoproliferativních faktorů). Důsledkem je růst novotvořených cév na sítnici či duhovce (neovaskularizace). Je to obraz zdánlivé reparace, ale novotvořené cévy rostou tam, kde nemají. Mají nekvalitní cévní stěnu, snadno a často krvácí a jsou doprovázeny vazivovou tkání, která vytváří druhotně patologický tah na sítnici a může ji následně deformovat nebo odchlípit (trakční amoce). 

U diabetiků 2. typu

je postižena zvláště žlutá skvrna (makula). Převa­žuje tvorba výdutí na cévách (mikroaneuryzmata) a prosakování z drobných cév a vlásečnic (kapilár), jenž vedou k otoku místa nejostřejšího vidění (diabetický makulární edém).