Vyšetřovací metody

Autor:
as. MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D.

Pracoviště: Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole

Vloženo: 25. 10. 2017


Přítomnost diabetické neuropatie zjistíme podrobným vyšetřením, které nejčastěji sestává z anamnézy a základního neurologického vyšetření (reflexy, citlivost na dotek, vibrační čití zjišťované pomocí kalibrované ladičky, citlivost na teplo a chlad hodnocené pomocí zkumavky s teplou a chladnou vodou - ukázka vyšetření na VIDEU), nebo elektromyografickým vyšetřením. Testy na autonomní neuropatii zahrnují tzv. Ewingovu baterii testů, hodnotící variabilitu tepové frekvence v závislosti na dýchání, na Valsalvově manévru a na změně polohy, nověji je možné vše hodnotit pomocí spektrální analýzy tepové frekvence.