Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Narozen  3. 6. 1956
 • 1981 – LF UJEP Brno
 • 1996 – kandidát lékařských věd (1. LF UK)
 • 1997 – docent pro obor vnitřní nemoci (2. LF UK)
 • 2007 – profesor pro obor vnitřní nemoci (2. LF UK)
Praxe od ukončení VŠ studia
 • 1999–současnost – Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole
 • 1990–1999 – vedoucí lékař JIMP, Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole
 • 1984–1990 – sekundární lékař, Interní klinika FN v Motole
 • 1983–1984 – sekundární lékař – odd. infekčních žloutenek, FN v Motole
 • 1981–1983 – sekundární lékař, FN U sv. Anny v Brně
Členství v odborných společnostech a pracovních skupinách
 • Diabetická asociace ČR – prezident
 • Česká diabetologická společnost – člen (2002–2010 předseda, 2010–2014 místopředseda)
 • Česká revmatologická společnost – člen
 • Česká společnost parenterální výživy a intenzivní medicíny – člen
 • European Association for the Study of Diabetes (EASD) – člen
Členství ve vědeckých radách
 • 2012–dosud – VR LF UP v Olomouci
 • VR ČLK
 • VR FN Motol
 • do 2015 – VR 2. LF UK (odstoupil vzhledem ke zvolení předsedou Akad. senátu 2. LF UK)
Členství v oborových radách
 • OR 05 (Fyziologie a patofyziologie člověka), člen akreditační komise pro obor Diabetologie a endokrinologie
Členství v redakčních radách
 • Farmakoterapie
 • Kasuistiky v diabetologii
 • Medicína pro praxi
 • Remedia
 • Dia život
 • Diabetes a obezita (časopis Slovenské diabetologické společnosti)
Pedagogická činnost
 • Výuka českých a zahraničních studentů IV. a V. ročníku Mgr. programu oboru Všeobecné lékařství, 2. LF UK (předměty Interna I a II),
 • předseda zkušební komise pro SZZ z vnitřního lékařství, předseda atestační komise pro zkoušky z vnitřního lékařství
Další činnost

Je autorem či spoluautorem několika vědeckých monografií, mnoha vědeckých originálních a přehledných článků. Aktivně se zaloužil o zavedení systému edukace pacientů s diabetem v České republice podle schématu DESG. Každoročně aktivně přednáší na desítkách odborných seminářů, kongresů a symposií.

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Poradna
Pana profesora Kvapila

Zobrazit poradnu

Videa

shlédněte: