Cukrovka


Proč jste si otevřeli tyto stránky? Máte diabetes nebo se onemocnění prokázalo ve vaší rodině, u vašich přátel nebo spolupracovníků? Ano, je správné, že hledáte informace. Správná a včasná léčba povede k lepšímu porozumění onemocnění, prodloužení života, zlepšení jeho kvality a zabránění vzniku pozdních komplikací. V České republice se léčí kolem 1 000 000 pacientů s diabetem a z toho 92 % má diabetes mellitus 2. typu. Diabetes mellitus 1. typu tvoří 6 % z celkového počtu diabetiků v ČR.
Ročně je u nás diagnostikováno okolo 60 000 pacientů s diabetem a celkový počet nemocných trvale roste, prevalence se nyní pohybuje okolo 11 % dospělé populace.
Meziročně se počet pacientů navyšuje cca o 3 000.
Diagnóza se posouvá do mladších věkových kategorií, je velmi často spojena s obezitou, fyzickou inaktivitou a přejídáním. Dozvědět se, že máte diabetes mellitus, může vystrašit. Je to chronické progredující onemocnění, které ovlivní život, ale je jistě možné ho udržet ve správných limitech a cílových hodnotách. Důležitá je včasná diagnóza. Je potřebné se seznamovat s novými poznatky i léčebnými postupy, ale také s opatřeními, které zlepší životný styl.  Dobrá a otevřená spolupráce s rodinou, s ošetřujícím lékařem, celým diabetologickým týmem je předpokladem úspěchu. Doufáme, že se k Vašemu týmu úspěšně připojíme.