Důsledky neléčení pro matku a dítě

Autoři:
MUDr. Hana Krejčí, Ph.D., MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D.

Pracoviště: Interní ambulance porodnice „U Apolináře“ VFN a 1. LF UK v Praze, Diabetologická a interní ambulance porodnice „U Apolináře“ VFN a 1. LF UK v Praze

Vloženo: 15. 3. 2018


U správně léčené cukrovky probíhá těhotenství jako každé jiné a komplikace nehrozí. Neléčená nebo nedostatečně léčená cukrovka může mít negativní dopad zejména na vývoj plodu.

Rizika pro dítě


Zvýšené množství krevního cukru (glukózy) volně prostupuje placentou do krevního oběhu dítěte. Jeho organismus se musí se zvýšeným přísunem cukru vypořádat. Zareaguje zvýšenou tvorbou vlastního inzulinu, neboť v době, kdy se těhotenská cukrovka objevuje, má již dávno vyvinutou vlastní slinivku. Zvýšená hladina inzulinu udržuje jeho hladinu cukru v normě. Cukrovku má maminka, ne dítě v děloze. Vyšší přísun cukru a zvýšená hladina vlastního inzulinu však představují pro dítě určitá rizika. Cukr je zdrojem energie a inzulin má růstový účinek, proto dítě rychleji roste a přibývá na hmotnosti – zvětšují se jeho zásoby tuku, rostou svaly a kosti. Porodní hmotnost takových dětí bývá častěji vyšší než 4000 g, čemuž se odborně říká makrosomie. Při spontánním porodu nadměrně velkého plodu hrozí jeho porodní poranění, např. zlomenina klíční kosti, obrna nervu i poranění matky, zejména svalového aparátu konečníku. Velký plod tak může být důvodem, proč ženě bude doporučen porod císařským řezem. Dítě je velké, ale jeho vnitřní orgány mohou ve vývoji zaostávat. Při nedostatečně léčené cukrovce může dojít k „nedozrání“ vnitřních orgánů plodu, zejména plic. U dítěte se pak po porodu mohou objevit dechové obtíže. Mezi další komplikace patří poruchy srdečního rytmu, horší průběh novorozenecké žloutenky nebo snížená hladina cukru v krvi (hypoglykémie). Pokud mělo dítě v děloze zvýšený přísun cukru od maminky a tvořilo více inzulinu, pak po porodu dojde k rychlému poklesu zbylého cukru. Závažná hypoglykémie se projeví křečemi a poruchou vědomí, léčbou je infuze glukózy. Soubor těchto příznaků u dítěte matky se špatně léčenou cukrovkou (velký novorozenec s nejrůznějšími poporodními komplikacemi) se nazývá diabetická fetopatie. Nejzávažnější komplikací nedostatečně léčené cukrovky je úmrtí plodu v děloze.

V dalším průběhu života se mohou rozvinout pozdní následky neléčené těhotenské cukrovky. Nejnovější výzkumy prokazují, že vysoké hladiny cukru v krvi u matky, a tedy současně i u jejího plodu, ovlivňují jeho tzv. „naprogramování“ (odborně se tomu říká epigenetické změny), které může významně ohrozit budoucí zdraví dítěte. Tyto děti mají od dětství vyšší sklon k nadváze a obezitě a v budoucnu vyšší riziko cukrovky 2. typu, vyššího krevního tlaku, zvýšených hladin krevních tuků, které společně zvyšují riziko srdečně-cévních onemocnění. Tyto dispozice se navíc přenášejí do dalších generací.

Těhotenská cukrovka a komplikace při porodu mohou mít také negativní dopad na vývoj mozku. Tyto děti častěji trpí syndromem poruchy pozornosti a hyperaktivity a specifickými poruchami učení (dyslexií, dysgrafií atd.). Je popisováno také zvýšené riziko poruch autistického spektra.

Těhotenská cukrovka zpravidla nezvyšuje riziko vrozených vývojových vad. Ty vznikají do 8. týdne nitroděložního vývoje, zatímco typická těhotenská cukrovka se objevuje až ve druhé polovině těhotenství. Riziko vrozených vývojových vad je zvýšeno u dětí žen s cukrovkou přítomnou již před těhotenstvím.

Rizika pro matku


Pokud není těhotenská cukrovka správně léčena, zvyšuje se riziko dalších těhotenských komplikací, např. vysokého krevního tlaku, preeklampsie, infekcí, předčasného porodu, porodního poranění hráze a nutnosti porodu císařských řezem.

Abychom zamezili rozvoji těchto komplikací, je nutné cukrovku léčit tak, aby hodnoty cukru v krvi byly v normě, jako u ženy bez cukrovky. Správně léčená cukrovka pak neohrožuje plod ani matku.