PharmDr. Josef Suchopár

Pracoviště: DrugAgency, a.s., Klokotská 833/1a, 142 00 Praha 4 Libuš

Narozen 26. 6. 1958 v Mostě.
V letech 1977-1981 studoval Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové, obor klinická farmacie.
V roce 1982 studia zakončil státní rigorózní zkouškou a získal titul PharmDr.
První atestaci z klinické farmacie získal v roce 1983,
druhou atestaci následně roku 1989.
V letech 1981-1982 působil jako odborný asistent na katedře anorganické a organické chemie UK v Hradci Králové.
Poté pracoval deset let jako lékárník a ředitel Lékárenské služby okresu Most.
Od roku 1993 do roku 1998 působil na Ministerstvu zdravotnictví jako ředitel odboru farmacie a první náměstek ministra zdravotnictví.
Mezi tím byl v letech 1995-1997 zároveň vedoucím subkatedry klinické farmakologie Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze.
Od roku 1998 působil jako šéfredaktor odborného časopisu v nakladatelství a vydavatelství Panax.
Ve funkci ředitele a předsedy představenstva společnosti Infopharm a. s. je od roku 2001.

Dále je členem
České farmaceutické společnosti,
výboru ČFS,
České farmakologické společnosti,
České společnosti pro parenterální a enterální výživu.

Působí také jako externí učitel na Farmaceutické fakultě UK.

Je autorem mnoha článků v odborných časopisech, skript, kongresových sdělení a dalších nejen českých publikací:

Autor kapitol a redaktor monografie „Remedia Compendium“ 1., 2., 3. a 4. vydání; 1. a 2. elektronické vydání „Remedia Compendium“ a 5. vydání publikace Compendium

Autor kapitol a redaktor monografie „Vademecum of Drug Interaction Infopharm“ 1. vydání; 1. až 52. elektronické vydání „Vademecum of Drug Interaction Infopharm“

Spoluautor „Klinické farmacie pro Farmaceutickou fakultu“ - přednášky pro Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy

Autor nebo spoluautor 66 původních článků v odborných časopisech; tři z těchto článků byly publikovány v zahraničních odborných titulech.

Autor nebo spoluautor více než 50 komunikací na kongresech v České republice i v zahraničí.

Nezávislý odborník, autor klinických a neklinických přehledů (zpráv) o 45 lécích pro různé farmaceutické společnosti
PharmDr. Josef Suchopár

Seznam článků

  1. Interakce metforminu