Komplikace


Chyby v životosprávě či nesprávně léčený diabetes se pojí s možností vzniku mnoha různých komplikací, postihujících řadu orgánů v těle a vyvolávajících závažné dlouhodobé zdravotní problémy. Pro každéhodiabetika však platí, že čím lepší je hladina cukru v krvi, krevní tlak a hladina cholesterolu, tím nižší je riziko postižení těmito komplikacemi. Tato souvislost je naprosto zjevná. Riziko vzniku komplikací se zvyšuje, jestliže hladina cukru v krvi dosahuje před jídlem hodnot nad 7,0 mmol/l a/nebo 1,5 až 2 hodiny po jídle hodnot nad 9 mmol/l. Hladina glykosylovaného hemoglobinu (HbA1C) nad 60 mmol/mol (dříve 6,0 %) znamená rovněž vysoké riziko vzniku komplikací.

Pokud dochází k častému překračování cílových hodnot hladiny cukru v krvi, znamená to zvýšení rizika vzniku onemocnění srdce a cév, protože vysoké hladiny cukru v krvi urychlují průběh změn při onemocněních tepen. Toto riziko se navíc ještě zvyšuje v případě, že kouříte, máte zvýšenou hodnotu krevního tlaku nebo vysokou hladinu cholesterolu. Poškození drobných cév může způsobovat poruchy i v dalších částech těla včetně ledvin, nervů, nohou a očí. Poškození nervů může navíc vést ke vzniku dalších komplikací (snížení citlivosti v dolní končetině může mít např. za následek vznik tzv. diabetické nohy). Z těchto důvodů je důležité udržet hladiny cukru v krvi pod kontrolu a minimalizovat všechny další rizikové faktory. Jen takovým způsobem je možné si udržet dobrý zdravotní stav po co nejdelší dobu.

Komplikace u onemocnění cukrovkou dělíme na akutní a chronické.

Mezi akutní komplikace patří
hypoglykémie
a hyperglykémie.

K chronickým komplikacím se řadí
diabetická nefropatie (poškození ledvin),
diabetická retinopatie (poškození oční sítnice),
diabetická neuropatie (poškození nervů)