Komplikace


Chyby v životosprávě, či nesprávně léčený diabetes se vyznačuje možností vzniku mnoha různých komplikací, postihujících řadu orgánů v těle a vyvolávajících závažné dlouhodobé zdravotní problémy. Pro každého však platí, že čím lepší je hladina cukru v krvi, krevní tlak a hladina cholesterolu, tím nižší je riziko postižení těmito komplikacemi. Tato souvislost je naprosto zjevná. Riziko vzniku komplikací se zvyšuje, jestliže hladiny cukru v krvi před jídlem dosahují hodnot přes 7,0 mmol/l a nebo za 1,5 až 2 hodiny po jídle přes 9 mmol/l.

Hladiny glykosylovaného hemoglobinu HbA1C nad 60 mmol/mol (dříve 6,0 %) znamená rovněž vysoké riziko vzniku komplikací.

Pokud dochází k častému překračování cílových hodnot hladin cukru v krvi, znamená to zvýšení rizika vzniku onemocnění srdce a cév, protože vysoké hladiny cukru v krvi urychlují průběh změn při onemocněních tepen. Toto riziko se navíc ještě zvyšuje v případě, že kouříte, máte zvýšenou hodnotu krevního tlaku nebo vysokou hladinu cholesterolu. Poškození drobných cév může způsobovat poruchy i v dalších částech těla včetně ledvin, nervů, nohou a očí. Poškození nervů může navíc vést ke vzniku dalších komplikací (snížení citlivosti v dolní končetině může mít např. za následek vznik tzv. diabetické nohy). Z těchto důvodů je důležité udržet hladiny cukru v krvi pod kontrolu a minimalizovat všechny další rizikové faktory. Jen takovým způsobem je možné si udržet dobrý zdravotní stav po co nejdelší dobu.

Komplikace u onemocnění cukrovkou dělíme na
akutní
a chronické.

Mezi akutní komplikace cukrovky patří
hypoglykémie
a hyperglykémie

K chronickým komplikacím řadíme

diabetickou nefropatii (poškození ledvin),
diabetickou retinopatii (poškození oční sítnice)
diabetickou neuropatii (poškození nervů)