Výskyt diabetické nefropatie

Autor:
Prof. MUDr. František Saudek, DrSc.

Pracoviště: Klinika diabetologie, IKEM Praha

Vloženo: 3. 6. 2018


V současné době postihuje diabetická nefropatie během života asi 30 % diabetiků 1. typu. Objevuje se po 10 – 35 letech trvání diabetu. Ovšem pouze u části pacientů se nefropatie rozvíjí do závažných, život ohrožujících stadií. Diabetická nefropatie není vzácná ani u diabetiků 2. typu a je někdy přítomna již v době, kdy je diabetes prvně diagnostikován.

Typická diabetická nefropatie se často kombinuje ještě s dalšími chorobami ledvin, které jsou u pacientů s diabetem časté. Jedná se zejména o poškození způsobené vysokým krevní tlakem a o důsledky opakovaných močových infekcí, ke kterým mají pacienti s diabetem sklon. To je důvod, proč se v posledních letech pojem diabetická nefropatie částečně opouští a mluvíme spíše o tzv. diabetickém nemocnění ledvin. Protože množství pacientů s diabetem v posledních letech trvale narůstá, představuje diabetické onemocnění ledvin asi 30 – 40 % všech případů konečného selhání ledvin v zemích střední a západní Evropy, stejně jako v USA.  V roce 2016 bylo v ČR evidováno 106 000 případů diabetického onemocněn ledvin, což znamená, že je takto postiženo skoro již 12 % všech diabetiků. 40 000 z nich mělo již sníženou funkci ledvin.