redakční rada/kontakt


Užší redakční rada:

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. MBA
(prezident Diabetické asociace České republiky)    
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
(Centrum diabetologie IKEM Praha)
Prof. MUDr. František Saudek, DrSc.
(Centrum diabetologie IKEM Praha)

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM
(předseda České internistické společnosti)

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
(Centrum diabetologie IKEM Praha)

Širší redakční rada:


MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.
Koordinátorka Diabetologického centra interní kliniky Krajské nemocnice T. Bati, Zlín


MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D.
Interní ambulance porodnice „U Apolináře“ VFN a 1. LF UK v Praze


MUDr. Dagmar Bartášková
Diabetologická a endokrinologická ambulance v Praze 4, Poliklinika Michnova


MUDr. Tomáš Edelsberger
Diabetologická ordinace, Nám. Minoritů 86/7,  Krnov


MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.
Interní ambulance porodnice „U Apolináře“ VFN a 1. LF UK v Praze


MUDr. Pavlína Krollová
Interní klinika UK 2. LF a Fakultní nemocnice v Motole


as. MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D.
Interní klinika UK 2. LF a Fakultní nemocnice v Motole


Prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.
Interní klinika UK 2. LF a Fakultní nemocnice v Motole


MUDr. Jozefína Štefánková, Ph.D.
Soukromá diabetologická ambulance, StefaMed s.r.o. v Hradci Králové

Vydavatel:

Panax Co, s.r.o.

Trojická 1910/7
128 00 Praha 2

+420 602 213 350
rostislav.simek@medicina.cz