MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Pracoviště: Krajské nemocnice T. Bati, Zlín

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.
●  koordinátorka Diabetologického centra interní kliniky Krajské nemocnice T. Bati, Zlín

Promovala v roce 1984 na Lékařské fakultě UP v Olomouci.

Od roku 1984 pracuje na Interní klinice a v Diabetologickém centru ve Zlíně. Doktorskou disertační práci obhájila na 1. lékařské fakultě UK v Praze na téma Některé aspekty patofyziologie makrovaskulárních komplikací u diabetiků 2. typu a jejich uplatnění v praxi. Je členkou České lékařské komory a v rámci České lékařské společnosti JEP členkou České internistické společnosti, České diabetologické společnosti, České angiologické společnosti, České flebologické společnosti, České lymfologické společnosti a Spolku lékařů, dále pak členkou European Association for the Study of Diabetes (EASD). Odborně se zaměřuje na problematiku inzulinových režimů, na terapii inzulinovými pumpami, na kontinuální monitoring glykemií, pregestační a gestační diabetes a cévní problematiku.

Zúčastnila se několika grantových studii, např. s tématem diabetické nohy, a několika mezinárodních studií monitorujících diabetické komplikace. Přednáší v rámci postgraduálního

vzdělávaní v diabetologii. Publikuje v oboru diabetologie a angiologie.