Jak skupinová edukace vypadá?

Autoři:
MUDr. Jozefína Štefánková, Ph.D., MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Pracoviště: Diabetologická ambulance, K Sokolovně 309, Hradec Králové, Krajské nemocnice T. Bati, Zlín

Vloženo: 25. 6. 2018


Je to způsob vzdělávání, a ten často ze školy máme spojený se zkoušením. Edukace není žádné zkoušení. Není to ani přednáška. Měla by to být smysluplná diskuse na dané téma. V ideálním případě si téma volí pacienti sami, dle svých potřeb. Platí důležité pravidlo, že každý řekne, jen co uzná za vhodné a do diskuse nikoho nenutíme.

Ve skupinové edukaci je možné využít i některé metody, jako jsou například konverzační mapy, strukturovaná inscenace na nějaké téma, simulační hra, karta očekávání (každý sdělí, co očekává od skupinové edukace), kruh rozhodnutí (co si jednotlivec ze skupinové edukace odnese pro svůj zdravotní stav) apod.