Výhody skupinové edukace

Autoři:
MUDr. Jozefína Štefánková, Ph.D., MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Pracoviště: Diabetologická ambulance, K Sokolovně 309, Hradec Králové, Krajské nemocnice T. Bati, Zlín

Vloženo: 25. 6. 2018


Výhodou skupinové edukace je sdílení zkušeností. Člověk je společenský tvor, potřebuje společenství lidí řešících podobné problémy, podobné situace. Od lidí, kteří jsou mu podobní, se učí nejsnadněji a nejlépe.
Skupinové edukační programy u diabetiků 2. typu mají dlouhodobě delší účinnost než individuální edukace. Strukturovaný edukační program pod vedením zdravotníků, který se zaměřuje na selfmanagement a úpravu režimu, zlepšuje kompenzaci diabetu, šetří zdravotnické prostředky a náklady, zlepšuje spolupráci pacienta.