Zahraniční zkušenosti

Autor:
MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Pracoviště: Krajské nemocnice T. Bati, Zlín

Vloženo: 25. 6. 2018


Skupinová edukace je jednou z možných forem edukačního procesu, je vysoce účinná, což se potvrdilo v řadě zahraničních studií i projektů. Edukační program DAFNE (Dose Adjustment for Normal Eating) je 5 denní strukturovaný edukační program pro diabetiky 1. typu ve Velké Británii.

  • Je zaměřen na úpravy dávek inzulinu ve vztahu k příjmu sacharidů, zvyšování podílu volné diety.
  • Cílem programu je zlepšit kontrolu glykemie a kvalitu života bez zvýšení rizika těžkých hypoglykemií.
  • Probíhá ve skupinách 6-8 účastníků edukovaných edukátory programu DAFNE. Program byl v modelu rozvoje mikroangiopatických a  makroangiopatických komplikací a dalších komplikací spojených s diabetem na základě snížení glykovaného hemoglobinu ekonomicky výhodný.
  • Vedl k větší očekávané délce života a snížil incidenci komplikací diabetu.