Edukační testy

RUBRIKA ...TESTY... SE PŘIPRAVUJE KE SPUŠTĚNÍ

CJK

Mnoho pacientů se ptá: Mám cukrovku? Co znamenají moje laboratorní výsledky, je to už diabetes? Není nutné, aby každý věděl, jaké jsou přesné hranice a jakým způsobem se dají různé typy diabetu diagnostikovat. Zvýšená hodnota glykémie je pro tělo škodlivá a od určité výše při dlouhodobém trvání…

ZRO-DM1T

Diabetes 1. typu vzniká nejčastěji u dětí a mladých osob, ale může se projevit rovněž kdykoliv v dospělosti. Příznaky se u mladších osob většinou rozvíjejí rychle a zahrnují hubnutí, žízeň, nápadnou polyurii a slabost. Další informace naleznete v rubrice Diabetes mellitus 1. typu, základní režimová…

P-DM1T

Pod pojmem prevence se skrývají hned 3 pohledy. Jedná se o tzv. primární, neboli prvotní prevenci, sekundární čili druhotnou prevenci a terciární prevenci. Pokud jde o diabetes 1. typu, primární prevencí se myslí opatření, která mají vůbec zabránit tomu, aby diabetes vzniknul. Sekundární prevencí…

ZPT-DM1T

Diabetes mellitus 1. typu je vyvolán postupnou či rychlou ztrátou schopnosti organismu produkovat inzulín. Základem léčby zatím je (s výjimkou transplantací) náhrada vlastního inzulínu za inzulín injekční. Porucha vzniká různě rychle a někdy může přechodně imponovat i jako jiný typ diabetu. Jakmile…

DM2T-Z

Vznik onemocnění diabetes mellitus 2. typu je podmíněno kombinací inzulínové rezistence a částečně nebo později úplně snížením produkce inzulinu ve slinivce břišní. Rozvíjí se  hyperglykémie. Diabetes mellitus 2. typu je většinou spojen s přítomností obezity, vysokého krevního tlaku, poruchou…

ZPT-DM2T

Diabetes 2. typu vzniká v důsledku nedostatečného působení inzulínu. Už jsme si opakovaně říkali, že přinejmenším zpočátku je ale v těle samotného inzulínu dostatek a někdy i nadbytek. Inzulín ale nevyvolává dostatečnou odpověď v tkáních. Beta buňky pankreatu od určitého okamžiku již nestačí…

P-DM2T

Diabetes mellitus 2. typu je v civilizované společnosti velmi častou poruchou. V České republice byl zjištěn výskyt tohoto onemocnění v roce 2018 téměř u 10 % obyvatel. Vzniku jasného diabetu 2. typu zpravidla předchází stádium prediabetu. Pokud nedojde k zásadní změně životního stylu nebo se…