Edukační testy

Pro lékaře: v levém sloupci naleznete okruhy témat včetně testů a jejich kódů k zadání pro pacienty. 
Možnost vytištění "Edukačního letáku pro pacienta" k zapsání kódu vybraného testu je ke stažení ZDE.

Pro pacienty: pokud jste obdrželi od lékaře kód testu, přejděte na testycukrovka.cz (pouze na tomto odkazu lze odeslat lékaři certifikát o úspěšném splnění testu). 

CJK

Mnoho pacientů se ptá: Mám cukrovku? Co znamenají moje laboratorní výsledky, je to už diabetes? Není nutné, aby každý věděl, jaké jsou přesné hranice a jakým způsobem se dají různé typy diabetu diagnostikovat. Zvýšená hodnota glykémie je pro tělo škodlivá a od určité výše při dlouhodobém trvání…

ZRO-DM1T

Diabetes 1. typu vzniká nejčastěji u dětí a mladých osob, ale může se projevit rovněž kdykoliv v dospělosti. Příznaky se u mladších osob většinou rozvíjejí rychle a zahrnují hubnutí, žízeň, nápadnou polyurii a slabost. Další informace naleznete v rubrice Diabetes mellitus 1. typu, základní režimová…

P-DM1T

Pod pojmem prevence se skrývají hned 3 pohledy. Jedná se o tzv. primární, neboli prvotní prevenci, sekundární čili druhotnou prevenci a terciární prevenci. Pokud jde o diabetes 1. typu, primární prevencí se myslí opatření, která mají vůbec zabránit tomu, aby diabetes vzniknul. Sekundární prevencí…

ZPT-DM1T

Diabetes mellitus 1. typu je vyvolán postupnou či rychlou ztrátou schopnosti organismu produkovat inzulín. Základem léčby zatím je (s výjimkou transplantací) náhrada vlastního inzulínu za inzulín injekční. Porucha vzniká různě rychle a někdy může přechodně imponovat i jako jiný typ diabetu. Jakmile…

DM1T-D

Diabetes mellitus 1. typu je autoimunitní onemocnění, u něhož se uplatňují faktory genetické i faktory vnějšího prostředí. Znamená to, že vlastní imunitní systém omylem zničí beta-buňky slinivky břišní, které produkují inzulin...  Více se dozvíte v dalším pokračování textu na našich stránkách ZDE.

DM2T-Z

Vznik onemocnění diabetes mellitus 2. typu je podmíněno kombinací inzulínové rezistence a částečně nebo později úplně snížením produkce inzulinu ve slinivce břišní. Rozvíjí se  hyperglykémie. Diabetes mellitus 2. typu je většinou spojen s přítomností obezity, vysokého krevního tlaku, poruchou…

ZPT-DM2T

Diabetes 2. typu vzniká v důsledku nedostatečného působení inzulínu. Už jsme si opakovaně říkali, že přinejmenším zpočátku je ale v těle samotného inzulínu dostatek a někdy i nadbytek. Inzulín ale nevyvolává dostatečnou odpověď v tkáních. Beta buňky pankreatu od určitého okamžiku již nestačí…