Test: Základní pravidla terapie DM 2. typu (ZPT-DM2T)

Diabetes 2. typu vzniká v důsledku nedostatečného působení inzulínu. Už jsme si opakovaně říkali, že přinejmenším zpočátku je ale v těle samotného inzulínu dostatek a někdy i nadbytek. Inzulín ale nevyvolává dostatečnou odpověď v tkáních. Beta buňky pankreatu od určitého okamžiku již nestačí dodávat inzulínu dostatek, a tak postupně vzniká diabetes. Podrobnosti naleznete v rubrice Léčva cukrovky 2. typu Základní pravidla terapie.


Který nález je typický pro stanovení diagnózy diabetu?


Jaká cílová hodnota glykovaného hemoglobinu by ještě splňovala současné požadavky pro tento typ pacienta?

Janovi zjistili diabetes 2. typu. Měl zvýšenou glykémii na lačno a za 120 minut po vypití čaje s glukózou během orálního glukózového testu měl glykémii 11,5 mmol/. Protože je silnější, vysvětlili mu princip diety a doporučili mu hodně pohybu. Léky zatím Jan nepotřebuje.

Jakou cílovou hodnotu glykovaného hemoglobinu považujete pro Josefa ještě za vyhovující?

Josefovi je 75 let. Před rokem prodělal infarkt myokardu. Má diabetes léčený 3 antidiabetiky a aby předešel dalšímu zhoršování svého stavu, snaží se udržovat glykémie blízko normy. Několikrát ale měl glykémii dokonce velmi nízkou. Bylo mu nevolno a rozbušilo se mu srdce.

Karel užívá pravidelně přípravek sulfonylmočoviny (gliklazid) a k tomu metformin. Nyní se připravuje k náhradě kyčelního kloubu v celkové anestézii. Jaké doporučení byste mu dali?


Co by měl nyní Oldřich udělat?

Oldřichovi je 75 let. Žije sám, ale dosud byl čilý, zastával nákupy i vaření. Má diabetes 2. typu a užívá metformin s derivát sulfonylmočoviny. Vyrovnání jeho diabetu bylo v poslední době celkem dobré, jeho glykovaný hemoglobin před měsícem byl 60 mmol/mol. Před 3 dny ale Oldřich dostal náhle horečku. Vzal si Paralen, vitamin C a čekal, až to přijde. Jeho glykémie mu ale stoupla ze 7 na 10, pak na 15 mmol/l. Oldřich byl více unavený, neměl chuť k jídlu, a tak si říkal, že ta glykémie se spraví sama.

Marie užívá metformin a přípravek sulfonylmočoviny (konkrétně glikladzid). Tato léčba však nepostačuje. Přidání kterého léku byste považoval(a) vysloveně za nevhodné s přihlédnutím k tomu, jak uvedené léky fungují?

Není správné užívat dva léky s podobným či stejným mechanismem účinku současně, viz naše kapitola o léčbě.