Dětská cukrovka


stránky se připravují

Doporučujeme podívat se na odkaz o dětském diabetu na stránkách, které provozují pracovníci Dětského diabetologického centra Pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole ve spolupráci s Pracovní skupinou pro dětskou diabetologii České diabetologické společnosti ČLS JEP.

https://www.detskydiabetes.cz/