Transplantační metody

Autor:
Prof. MUDr. František Saudek, DrSc.

Pracoviště: Klinika diabetologie, IKEM Praha

Vloženo: 12. 2. 2018


Transplantace tkáně produkující inzulin představuje zatím jedinou možnost, jak dlouhodobě navodit u pacienta s diabetem 1. typu normální či téměř normální hodnoty glykémie, a to bez použití inzulinu a bez nebezpečí hypoglykémií.

Zatím se používají 2 metody, a to transplantace celé slinivky břišní, nebo transplantace izolovaných Langerhansových ostrůvků. Tkáň pro transplantace se zatím získává jen od zemřelých dárců orgánů, kteří splňují etické a biologické předpoklady pro odběr. Protože se jedná o orgán či tkáň pocházející od jiné osoby, je po provedení transplantace zatím vždy nutná trvalá imunosupresivní léčba. Navíc je počet vhodných dárců značně omezený, v ČR by se maximální počet mohl pohybovat okolo 60 ročně, prakticky je ale nižší.

Transplantace slinivky břišní je velmi náročný chirurgický zákrok, jehož bezprostřední úspěch činí asi 95 %. Po jednom roce zůstává plně funkčních asi 85 % štěpů (pacient nepotřebuje inzulin), po 10 letech asi 70 %.

Transplantace Langerhansových ostrůvků je pro pacienta podstatně jednodušší, ale předpokladem je úspěšná velmi náročná příprava dostatečného množství ostrůvků v laboratoři. Zatím si jen někteří mohou po transplantaci zcela vysadit inzulin. U většiny se však podaří odstranit epizody těžkých hypoglykémií, jež jsou hlavní indikací pro tento způsob léčby.

Ročně se v ČR provede asi 40 transplantací pankreatu a asi 5 – 10 transplantací Langerhansových ostrůvků. Po provedené transplantaci musí následovat  intenzivní munosupresivní léčba, která pochopitelně může mít i nežádoucí účinky. Proto je indikace transplantační léčby omezena výhradně na případy, kdy je riziko imunosupresivní  a chirurgické léčby vyváženo možným přínosem transplantační léčby.

Podrobně se budeme transplantační problematice věnovat na jiném místě. Zde zatím uvedeme, že transplantace pankreatu může být vhodná jen v následujících případech:

  • Současná transplantace ledviny a pankreatu u diabetika 1. typu, který dospěl do konečného stadia selhávání funkce ledvin a je u něho plánována transplantace ledviny
  • Transplantace samotného pankreatu nebo izolovaných Langerhansových ostrůvků u pacienta se syndromem porušeného vnímání hypoglykémie, který není způsoben nedostatečnou edukací pacienta nebo zjevnými chybami v inzulinové léčbě
  • Následná transplantace pankreatu nebo Langerhansových ostrůvků u diabetika 1. typu, který již předtím podstoupil transplantaci ledviny a užívá imunosupresivní léčbu
  • Kombinovaná transplantace ledviny a izolovaných Langerhansových ostrůvků u diabetika 1. typu v konečném stadiu selhávání funkce ledvin, pro něhož transplantace celého pankreatu představuje příliš velké chirurgické riziko

Zvířecí tkáň či tkáň připravená z kmenových buněk nebo přeměnou jiného typu tkáně na tkáň produkující inzulin se v současné době (2018) k transplantaci u lidí zatím nepoužívá. I této problematice se budeme věnovat jinde.