Sledování v poradně

Autoři:
MUDr. Hana Krejčí, Ph.D., MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D.

Pracoviště: Interní ambulance porodnice „U Apolináře“ VFN a 1. LF UK v Praze, Diabetologická a interní ambulance porodnice „U Apolináře“ VFN a 1. LF UK v Praze

Vloženo: 15. 3. 2018


V diabetologické poradně by měla být těhotná žena s cukrovkou seznámena s podstatou onemocnění a případnými riziky nedostatečně léčeného diabetu pro matku i dítě. Měla by být také upozorněna na riziko rozvoje diabetu 2. typu v pozdějším věku a potřebu dalšího sledování i po porodu. Žena by měla být podrobně seznámena s diabetickou dietou v těhotenství, nutností počítání sacharidů v potravinách a upozorněna na nevhodné potraviny. Žena by měla být vybavena glukometrem (přístroj na domácí měření glykémie z kapky krve), pomocí kterého si do porodu bude sledovat své hladiny krevního cukru.

Kontroly v diabetologické poradně jsou dále individuální, při uspokojivých hodnotách krevního cukru pouze dietou stačí 1x měsíčně. Pacientka by také měla mít možnost telefonických konzultací podle potřeby. Při kontrolách v ordinaci diabetologa jsou kontrolovány hodnoty glykémií změřené glukometrem, krevní tlak a váhový přírůstek. Zpravidla jednou za měsíc je provedeno kontrolní laboratorní vyšetření (viz dále).

Měření hladiny krevního cukru (glykémie) na glukometru

  • umyjte si ruce mýdlem a osušte (nepoužívejte dezinfekci, mohla by zkreslit výsledek měření), ruce by měly být suché a teplé (dobře prokrvené)
  • připravte si nástavec s lancetou („píchátko s jehličkou“)
  • zasuňte testovací proužek do vypnutého glukometru (na glukometru nemačkejte žádná tlačítka, glukometr se sám spustí po správném zasunutí proužku)
  • jakmile začne na displeji glukometru blikat symbol kapičky krve, píchněte se lancetou do boční strany bříška prstu, odložte lancetu a jemným masírováním prstu vymáčkněte kapku krve
  • vezměte glukometr, volný konec testovacího proužku přibližte ke kapce krve a nechte ji nasát do proužku
  • po nasátí dostatečného množství krve do proužku se na displeji glukometru po několika sekundách objeví výsledek měření, který si zapište do tabulky na druhé straně