MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D.

Pracoviště: Diabetologická a interní ambulance porodnice „U Apolináře“ VFN a 1. LF UK v Praze

Absolvovala 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství v roce 2003. Po promoci nastoupila na III. Interní kliniku endokrinologie a metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde se specializovala na obor diabetologie a endokrinologie. Od roku 2012 současně pracuje i na Diabetologické a Interní ambulanci Gynekologicko - porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2012 složila specializační atestaci z oboru diabetologie a endokrinologie. V roce 2006 absolvovala postgraduální studium na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a byl jí přidělen titul Ph.D. Podílí se na řešení řady výzkumných grantových projektů v oblasti diabetologie a endokrinologie. Publikuje v domácích a zahraničních odborných časopisech a přednáší na odborných konferencích.

Název současného pracoviště:

Ambulance Diabetologického centra pro těhotné
Diabetologická ambulance,
Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK „U Apolináře“,

Apolinářská 18,
120 00 Praha 2