1. Fáze

Autoři:
MUDr. Hana Krejčí, Ph.D., MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D.

Pracoviště: Interní ambulance porodnice „U Apolináře“ VFN a 1. LF UK v Praze, Diabetologická a interní ambulance porodnice „U Apolináře“ VFN a 1. LF UK v Praze

Vloženo: 15. 3. 2018


Vyšetření žilní glykémie nalačno

Provádí se na začátku těhotenství a slouží k záchytu poruchy přítomné už před těhotenstvím. Glykémie nalačno nižší než 5,1 mmol/l je v normě. Pokud je glykémie nalačno  ≥ 5,1 mmol/l, je nutné vyšetření co nejdříve opakovat (ale ne ve stejný den).

Glykémie nalačno < 5,1 mmol/l

výsledek je v normě

následuje oGTT ve
24. – 28. týdnu těhotenství

Glykémie nalačno
opakovaně ≥ 5,1 mmol/l

= těhotenská cukrovka

žena má být odeslána na diabetologii

První glykémie ≥ 5,1 mmol/l, druhá < 5,1 mmol/l

ženě má být provedeno oGTT

rozhodne výsledek oGTT