Inzulin

Autoři:
MUDr. Hana Krejčí, Ph.D., MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D.

Pracoviště: Interní ambulance porodnice „U Apolináře“ VFN a 1. LF UK v Praze, Diabetologická a interní ambulance porodnice „U Apolináře“ VFN a 1. LF UK v Praze

Vloženo: 15. 3. 2018


Inzulin se aplikuje do podkoží pomocí inzulinového pera. Samotné zahájení léčby inzulinem není důvodem k hospitalizaci, u naprosté většiny žen zahajujeme léčbu ambulantně. Inzulin používaný v léčbě těhotenské cukrovky je dvojího druhu: krátkodobě a dlouhodobě působící.

Krátkodobě působící inzulin, nebo také "denní" inzulin, se aplikuje přes den před hlavními jídly a slouží k udržení normální glykémie po jídle. Nejlepším místem aplikace je podkoží břicha, odkud se nejrychleji vstřebává. Jeho dávka je nastavena tak, aby glykémie po jídle (měřená 1 hodinu po dojedení jídla) byla v normě, ideálně mezi 5,0 - 7,7.

Dlouhodobě působící inzulin, nebo-li "depotní", "bazální" či "noční" inzulin se aplikuje zpravidla jednou denně, nejlépe kolem 22. hodiny (nezávisle na druhé večeři). Vhodným místem vpichu je podkoží stehna, odkud se pomalu vstřebává. Jeho účelem je pokrytí bazální potřeby inzulinu (nezávislé na jídle). Je nutný v těch případech, kdy je zvýšená glykémie ráno nalačno. Dávku lékař titruje tak, aby glykémie nalačno byla 4,0 - 5,3. Do porodu si žena aplikuje inzulin podle doporučených dávek. Po porodu je léčba inzulinem ukončena.

Obecná pravidla aplikace inzulinu:

  • inzulin se aplikuje do podkoží pomocí inzulinového pera
  • místa vpichu je třeba střídat
  • dezinfekce místa vpichu není na závadu, ale není nutná
  • před aplikací se na peru pomocí otočného kolečka nastaví počet jednotek inzulinu, který je třeba aplikovat (podle pokynů lékaře)
  • jehla se zabodne do podkoží, poté se zmáčkne aplikátor a počítá se do 5, než je jehla opět vytažena (aby se inzulin stihnul v podkoží vstřebat a nevystříkl ven)
  • po vytažení jehly z podkoží se na jejím konci obvykle objeví kapička inzulinu (není to chyba)
  • jehličku v peru nemusíte měnit po každé aplikaci (pokud inzulin pícháte několikrát denně, stačí její výměna jednou za 1-2 dny)

Jak skladovat inzulin:

  • pero s ampulí inzulinu/předplněné pero, které aktuálně aplikujete, uchovávejte při pokojové teplotě do 25 st. C
  • pero s inzulinem nesmí být vystaveno vyšším teplotám (blízko topení, v autě atd.), ani nesmí zmrznout, pokud k tomu omylem dojde, použijte nový inzulin
  • náhradní ampule s inzulinem/předplněná pera skladujte v lednici

Co je hypoglykémie a kdy hrozí?

Léčba inzulinem je spojená s rizikem náhlého snížení hladiny krevního cukru neboli hypoglykémie (glykémie < 3,8 mmol/l). Může se projevit pocitem hladu, nevolností, pocitem na omdlení, třesem, opocením, mžitky před očima, bušením srdce. Těžší hypoglykémie může vyústit až v bezvědomí. Hypoglykémie může hrozit, pokud se aplikuje inzulín k jídlu v dávce, která neodpovídá množství sacharidů. Dávku inzulinu před jídly je proto třeba správně odhadovat (podle instrukcí lékaře). Vyšší riziko hypoglykémie je také při větší fyzické zátěži a několik hodin po ní. Někdy je tomu třeba předcházet snížením dávky inzulinu nebo přidáním svačiny navíc, ale postup je individuální a je nutné ho řešit se svým lékařem.