Léčba těhotenské cukrovky

Autoři:
MUDr. Hana Krejčí, Ph.D., MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D.

Pracoviště: Interní ambulance porodnice „U Apolináře“ VFN a 1. LF UK v Praze, Diabetologická a interní ambulance porodnice „U Apolináře“ VFN a 1. LF UK v Praze

Vloženo: 15. 3. 2018


Základem léčby je diabetická dieta a pravidelná přiměřená pohybová aktivita. Pouze změna životního stylu stačí u většiny žen k docílení výborné kompenzace těhotenské cukrovky.

Léčba těhotenské cukrovky nesmí vést k hubnutí, ale ani k nadměrným hmotnostním přírůstkům. Pacientky si váhu kontrolují samy doma, ideálně 1x týdně (v ranních hodinách nalačno). V prvních týdnech po změně stravovacích návyků může dojít k malému úbytku tělesné hmotnosti o 1-2 kg, což nepředstavuje zdravotní riziko. K větší redukci váhy by však již nemělo docházet. Nadměrný váhový přírůstek zvyšuje riziko těhotenských komplikací, zatímco hubnutí může mít nepříznivý vliv na růst plodu v děloze. Výjimkou jsou obézní ženy, u kterých nedosažení minimálního váhového přírůstku v těhotenství, ani malý váhový úbytek, nepředstavuje riziko pro plod. Obezita samotná představuje rizikový faktor pro průběh těhotenství a velký váhový přírůstek v těhotenství toto riziko dále zvyšuje.

Optimální celkový váhový přírůstek v těhotenství u štíhlých žen je do 10-15 kg, u žen s nadváhou do 7-10 kg a u obézních žen optimálně žádný, maximální do 5 kg.