Léčba těhotenské cukrovky

Autoři:
MUDr. Hana Krejčí, Ph.D., MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D.

Pracoviště: Interní ambulance porodnice „U Apolináře“ VFN a 1. LF UK v Praze, Diabetologická a interní ambulance porodnice „U Apolináře“ VFN a 1. LF UK v Praze

Vloženo: 15. 3. 2018


Základem léčby je diabetická dieta a pravidelná přiměřená pohybová aktivita. U většiny žen zpravidla stačí k docílení výborné kompenzace těhotenské cukrovky pouhá změna životního stylu.

Léčba těhotenské cukrovky nesmí vést k hubnutí, ale ani k nadměrným hmotnostním přírůstkům. Pacientky si tělesnou hmotnost kontrolují samy doma, ideálně 1x týdně (v ranních hodinách nalačno). V prvních týdnech po změně stravovacích návyků může dojít k malému úbytku tělesné hmotnosti o 1-2 kg, což nepředstavuje zdravotní riziko. K větší redukci hmotnosti by však již docházet nemělo. Nadměrný hmotnostní přírůstek zvyšuje riziko těhotenských komplikací, zatímco hubnutí může mít nepříznivý vliv na růst plodu v děloze. Výjimkou jsou obézní ženy, u kterých nedosažení minimálního hmotnostního přírůstku v těhotenství, ani malý hmotnostní úbytek nepředstavují riziko pro plod. Obezita samotná je rizikovým faktorem pro průběh těhotenství a velký hmotnostní přírůstek v těhotenství toto riziko dále zvyšuje.

Optimální celkový hmotnostní přírůstek v těhotenství je u štíhlých žen do 10-15 kg, u žen s nadváhou do 7-10 kg a u obézních žen optimálně žádný, maximálně do 5 kg.