Prof. MUDr. František Saudek, DrSc.

Pracoviště: Klinika diabetologie, IKEM Praha

●  zástupce přednosty Centra diabetologie,
●  vedoucí Laboratoře Langerhansových ostrůvků Centra experimentální medicíny IKEM.

Zabývá se transplantacemi pankreatu a Langerhansových ostrůvků.

Lékař, vědec, uznávaný odborník v oboru diabetologie a transplantologie.  Publikuje u nás i v zahraničí, přednáší, učí, vede vědecký tým zaměřený na transplantační metody léčbu diabetu. Pod jeho vedením mohly již stovky pacientů s diabetem 1. typu ukončit inzulínovou léčbu po úspěšné transplantaci. Snaží se, aby podobné metody bylo možno uskutečnit bez velkého rizika u většího počtu pacientů.  Řeší i koordinuje řadu výzkumných projektů, spolupracuje s kolegy ze zahraničních klinik, je členem několika českých i mezinárodních vědeckých a odborných organizací a společností (EPITA, AIDPIT, EUROSPK, EASD IPITA, WTC, SOT, Česká diabetologická společnost).

Rád pracuje i odpočívá. Má rád pohodu i dobrodružství, krásná auta i měkkou lesní pěšinku. Zajímá ho prehistorická fauna a flóra a čas strávený v těchto pravěkých krajinách by pokládal za náramný zážitek. Je otcem čtyř dětí, děda 6 vnoučat, oddaný společník svého psa a kočky, rád se věnuje rodině.  Každoročně tráví část své letní dovolené jako lékař na táboru malých diabetiků. A jeho recept na zaručeně účinnou relaxaci „celého“ člověka? Den strávený v čistém voňavém lese, ničím a nikým nerušen vypnout a poslouchat ticho a zvuky lesa. A na takový den zatím většinou jen čeká.“

Prof. Saudek byl od roku 2000 přednostkou Kliniky diabetologie Centra diabetologie IKEM a přechodně i přednostou tohoto centra. V roce 2021 řídící funkce předal mladším spolupracovníkům a věnuje se nyní léčbě pacientů s diabetem a výzkumné činnosti v Laboratoři Langerhansových ostrůvků, kterou nadále vede.

životopis:
1975-1980 Fakulta všeobecného lékařství, Univerzita Karlova

Studium - Postgraduální

1986 Univerzita Karlova
Kandidátská disertační práce v oboru klinické farmakologie, téma práce: Farmakokinetika léčiv při jaterních chorobách
2000 Univerzita Karlova
Doktorská disertační práce a obhájení titulu DrSc., téma práce: Léčba diabetu transplantací insulin produkující tkáně
2003 Univerzita Karlova
Docentská disertační práce a získání titulu docent, téma práce: Léčba diabetu transplantací
2010 Univerzita Karlova
Udělen titul profesora vnitřních nemocí

Atestace

1983 Atestace I. stupně, obor vnitřní lékařství
1989 Atestace II. stupně, obor vnitřní lékařství
1993 Atestace v oboru diabetologie

Certifikované kurzy

2000 Práce s laboratorními zvířaty, Praha

Organizační a pedagogická činnost

1992-dosud Přednášející na 1., 2. a 3. LF UK v Praze

Zahraniční stáže

1992-1993 Washingtonova Univerzita, St. Louis, USA

Členství ve společnostech

Česká diabetologická společnost

Česká transplantační společnost

IPITA

EASD

Cell Transplant Society

EPITA

ESOT

The Transplantation Society

SOT Společnost pro orgánové transplantace

Získaná ocenění, čestná uznání

Cena ministra zdravotnictví za rok 2003 za řešení grantového projektu IGA: In vitro a in vivo funkce izolovaných zvířecích a lidských Langerhansových ostrůvků a možnost jejího ovlivnění v modelu allogenní transplantace

Autor a spoluautor více než 100 publikací s faktorem impaktu, více než 70 publikací v dalších recenzovaných časopisech, 10 kapitol v monografiích, 320 přednášek

Nejvíce citované publikace

Toso C, Valle JP, Morel P, Ris F, Demuylder-Mischler S, Lepetit-Coiffe M, Marangon N, Saudek F et al.: Clinical magnetic resonance imaging of pancreatic islet grafts after iron nanoparticle labeling. American Journal of Transplantation, 2008, 8 (3): 701 - 706. Citováno 51x (48x bez autocitací)
Jirak D, Kriz J, Herynek V, Andersson B, Girman P, Burian M, Saudek F, Hajek M: MRI of transplanted pancreatic islets. Magnetic Resonance in Medicine, 2004, 52 (6): 1228- 1233. Citováno 51x (42x bez autocitací)
Bechstein WO, Malaise J, Saudek F, et al.: Efficacy and safety of tacrolimus compared with cyclosporine microemulsion in primary simultaneous pancreas-kidney transplantation: 1-year results of a large multicenter trial. Transplantation, 2004, 77 (8): 1221 - 1228. Citováno 49x (46x bez autocitací)
Kriz J, Jirak D, Girman P, Berkova Z, Zacharovova K, Honsova E, Lodererova A, Hajek M, Saudek F: Magnetic resonance imaging of pancreatic islets in tolerance and rejection. Transplantation, 2005, 80 (11): 1596 - 1603. Citováno 33x (30x bez autocitací)
Koznarova R, Saudek F, Sosna T, et al: Beneficial effect of pancreas and kidney transplantation on advanced diabetic retinopathy. Cell Transplantation, 2000, 9 (6): 903 - 908. Citováno 27x (26x bez autocitací)