Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Webové stránky, na které hodláte vstoupit, jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona číslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb. je osoba oprávněná předepisovat či vydávat léčivé přípravky, nebo osoba oprávněná poskytovat zdravotní služby.Další článek Předchozí článek

Na obzoru nový lék pro „neukázněné“ diabetiky 1. typu

Autor:
Prof. MUDr. František Saudek, DrSc.

Pracoviště: Klinika diabetologie, IKEM Praha

Vloženo: 27. 5. 2019


Evropská komise schválila možnost používat lék Zynquista u pacientů s diabetem 1. typu, u kterých se nedaří dosáhnout dostatečné kompenzace glykémie a zároveň mají nadváhu. Zynquista (sotagliflozin) je současně teprve druhým lékem ve formě tablet nebo kapslí schváleným pro léčbu diabetu 1. typu. Prvním takovým lékem je dapagliflozin, u nás dostupný pod názvem Forxiga.

Sotagliflozin je látka, která inhibuje přenašeče glukózy ve střevě a v ledvinách, což může zlepšovat glykemický profil u diabetu 1. typu a současně přispívat ke snížení nadváhy. Zatímco inhibice přenašeče označovaného jako SGLT-1 v tenkém střevě zpomaluje vstřebávání glukózy z potravy, inhibice SGLT-2 snižuje zpětné vstřebávání glukózy z primární moči v ledvinách. V důsledku toho pomaleji stoupají hladiny glukózy po jídle a současně se při zvýšené glykémií cukr dostává ve zvýšené míře do konečné moči. Obojí přispívá k lepší kompenzaci diabetu, aniž by se zvyšovala hmotnost. Inhibitory SGLT-2 se v současné době již v terapii diabetu používají. Jsou ale s výjimkou dapagliflozinu zatím určeny jen pro diabetiky 2. typu.

Sotagliflozin u diabetiků v žádném případě nemůže nahradit léčbu inzulinem. Může být vhodný jen u pacientů, kteří navzdory snaze netloustnout mají nadváhu a jejich glykémie překračují doporučené rozmezí. Při nesprávném používání totiž hrozí diabetická ketoacidóza, tedy stav, který bývá vyvolán nedostatečnými dávkami inzulinu. Pro toto riziko nebyl lék zatím povolen u pacientů s diabetem 1. typu v USA.

Povolení pro Evropu se opírá o řadu klinických studií, které zahrnovaly více než 3000 pacientů s diabetem 1. typu. Zinquista snižovala průměrné glykémie, tělesnou hmotnost a také krevní tlak. Hodnoty glykémie se v průběhu dne déle pohybovaly v doporučeném rozmezí a zlepšila se také spokojenost pacientů s léčbou. Zinquista, kterou vyrábí ve spolupráci firmy Sanofi a Lexicon Pharmaceuticals, je zatím dostupná jen v některých evropských zemích a je určena pro diabetiky 1. typu s nadváhou a nedostatečně kompenzovaným diabetem. Snad se tohoto léku brzy dočkáme i u nás.

Další článek Předchozí článek