Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Webové stránky, na které hodláte vstoupit, jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona číslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb. je osoba oprávněná předepisovat či vydávat léčivé přípravky, nebo osoba oprávněná poskytovat zdravotní služby.DIA revue LIVE v Poděbradech

Autor:
MUDr. Barbora Doležalová

Pracoviště: INTENDIA klinika s.r.o. Chrudim


A zase jsme připravovali, psali scénář, škrtali, mailovali, telefonovali, seděli nad stydnoucí kávou a vyjasňovali si, co je důležité, co zajímavé, co překvapivé a jak to celé správně seřadit. Pozvání na DIA revue LIVE do Poděbrad přijali tři zcela noví hosté.

S Tomášem Hrdinou z Opočna jsme se na začátek věnovali léku Trulicity, agonistovi GLP-1 receptoru, který se aplikuje jednou týdně pomocí unikátního aplikátoru.
Tomáš si připravil kazuistiku, jejíž hrdinkou byla velmi obézní žena. S pomocí Trulicity dosáhla nejen výborné kompenzace diabetu, ale i velkého hmotnostního úbytku a dokázala překonat stigma, které obezita vrhá i na psychický stav člověka. Trulicity je díky svému aplikátoru ideální lék pro lidi, kteří potřebují injekční terapii, ale nechtějí si dávat injekce. Trulicity se totiž píchne tak trochu sama… z kazuistik však vyplývá, že aplikace léku nakonec není vůbec důležitá, protože pacienti daleko více oceňují zdravotní přínosy léčby.

Do druhého rozhovoru jsme se pustili s Janem Škrhou mladším ze 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN. 
Podívali jsme se diabetu více „pod kůži“ – Honza totiž mluvil o možnostech vyšetření glykace v kůži osob s diabetem. Jde o neinvazívní vyšetření pomocí fluorescence. Glykace kůže je v podstatě ireverzibilní a označí ty lidi, kteří mají nejblíže k orgánovým komplikacím diabetu. Podobná vyšetření nám pomáhají správně určit pro konkrétní pacienty léčebnou strategii a cílové hodnoty. Často je rozvoj komplikací důvodem k intenzifikaci inzulínového režimu. V této fázi se již léčba diabetu promítá do všech běžných aktivit pacientů. Je proto důležité, abychom i těmto pacientům nabízeli „uživatelsky přátelské“ léky, mezi které patří například koncentrovaná varianta prandiálního inzulínového analogu Humalog U200.

S Martinou Koškovou z Kliniky dr. Pírka v Mladé Boleslavi jsme se nakonec zabývaly novou léčebnou možností, a to kombinací Trulicity s bazálním inzulínem.
Fixní kombinace analoga GLP-1 RA s bazálním inzulínem již máme možnost používat dva roky a pro řadu pacientů je to vyhovující jednoduchá léčba. Volná kombinace s využitím Trulicity znamená jen o jednu injekci týdně více, ale nabízí plnou dávku analoga GLP-1 receptoru při volitelné dávce bazálního inzulínu – ať již pacient potřebuje spíše nižší nebo spíše vysokou dávku. Martina mluvila o své pacientce, která se díky Trulicity obešla nejen bez prandiálního inzulínu, ale také bez hypoglykémií, a to s daleko lepší kompenzací diabetu.

A najednou byla znělka a sympozium bylo za námi, pozvala jsem na podium všechny tři hosty a rozloučili jsme se s nadějí, že letošní sympozium DIA revue LIVE naše kolegy v hledišti poučilo i pobavilo a snad i inspirovalo k tomu, aby možnosti moderních antidiabetik nabídli co nejširšímu okruhu svých pacientů.

A co bylo dál? Hosté si trochu oddechli, že je to za námi. Pak si řekli, že to nebylo tak hrozné a že se dá veřejně vystupovat i bez diapozitivů. A já děkuji Tomášovi, Honzovi i Martině za jejich pečlivou přípravu, i když vlastně jejím hlavním cílem bylo, aby nebyla vůbec poznat a aby celé sympozium vypadalo, že jsme se jen tak sešli u kafe.

I když… my se občas u kafe sejdeme a i když si dáme sto předsevzetí, že se nebudeme bavit o práci, nakonec skončíme u historek o našich pacientech… A pokud to Vy máte podobně, zamyslete se, jestli by příště nestálo za to, abyste si na kávu zašli do nějaké příští  DIA revue LIVE.


Za všechny svoje hosty Vás zdraví Bára Doležalová