Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Webové stránky, na které hodláte vstoupit, jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona číslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb. je osoba oprávněná předepisovat či vydávat léčivé přípravky, nebo osoba oprávněná poskytovat zdravotní služby.Léčba - aktuality

Zajímavé krytí špatně hojících se ran

Zajímavé krytí špatně hojících se ran

Vloženo:
21. 2. 2019

Autoři:
Kolektiv autorů

L-Mesitran® Tulle - nepřilnavý polyetylenový obklad napuštěný gelem L Mesitran® Soft

více

Farmakoterapie diabetu 2. typu – sulfonylurea

Vloženo:
25. 9. 2016

Jednou z poruch nutných k manifestaci diabetu 2. typu je úbytek sekrece inzulinu a změna jejího průběhu (prakticky zmizí první fáze sekrece inzulinu, která je pro udržení normální glukózové homeostázy velmi důležitá). A sulfonylurea je dobré sekretagogum – to znamená, že zvyšuje sekreci inzulinu. Ale zejména glibenclamid ji zvyšuje bez ohledu na potřebu organismu – takže i v době, kdy inzulinu není moc zapotřebí, glibenclamid jej uvolní, důsledkem jsou dlouhé a těžké hypoglykémie. Jeho užití má ještě jeden důsledek. Intenzivní stimulace beta-buněk vede k jejich zvýšené apoptóze, což znamená i k velmi časně se objevující nutnosti aplikovat další farmakoterapii, zhusta zejména inzulin. Proto je jednoznačně správné až na výjimky upřednostňovat z derivátů sulfonylurey zejména gliclazid (viz dále). Na otázku, proč ještě nebyl glibenclamid stažen z trhu, je jediná odpověď – je levný.

více

Farmakoterapie diabetu 2. typu – gliptiny (inhibitory DPP4)

Vloženo:
25. 9. 2016

Pro farmakoterapii je na základě studií a průkazu prevence makrovaskulárních komplikací celosvětově doporučován jako lék první volby metformin. Navíc, jak se prokázalo v poslední době i prospektivním sledováním pacientů s diabetem (populace zatížené vyšším rizikem vzniku malignit), ten, kdo je léčen metforminem, maje diabetes, má i snížené riziko vzniku některých typů karcinomů.
Jenže s metforminem terapie diabetu 2. typu nevystačí. Jednak jej asi 5 % osob netoleruje, a navíc, ve vyšších věkových skupinách má 20 až 30 % osob kontraindikace této léčby. A diabetes je progresivní nemoc, to znamená, že je nutno pacienta pravidelně sledovat a při zhoršení kompenzace obvykle (pokud to není důsledek interkurentní nemoci, oslav či jiných přechodných událostí) rozšiřovat léčbu. Jedním z ideálních léků druhé volby (někdy i první) se pomalu stávají gliptiny.

více

Farmakoterapie diabetu 2. typu – metformin

Vloženo:
25. 9. 2016

Historie biguanidů je celkem pohnutá. Mniši ve středověku objevili, že na některé jejich potíže (jistě spojené s diabetem – jak můžeme předpokládat z dobových vyobrazení, nepatřili služebníci církve k nejvíce ohroženým podvýživou) pomáhají odvary z bylinek. Jak se ukázalo, tyto přírodní medikamenty obsahovaly látky podobné biguanidům, kterážto skupina léků byla zavedena do léčby diabetu až (a současně z dnešního pohledu již) před více než 50 lety. Pro nebezpečí laktátové acidózy, vázané zejména na užití fenforminu ve vysokých dávkách, byly biguanidy v USA zakázány. Teprve po uveřejnění výsledků UKPDS se dostaly na první místo volby – tedy ne biguanidy, ale metformin. Ten má totiž nejlepší poměr účinek/bezpečnost. Proto je v poslední době z této skupiny jedinou doporučenou a užívanou látkou.

více