Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Webové stránky, na které hodláte vstoupit, jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona číslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb. je osoba oprávněná předepisovat či vydávat léčivé přípravky, nebo osoba oprávněná poskytovat zdravotní služby.Léčba - aktuality

Antidiabetická terapie při renální insuficienci

Vloženo:
5. 11. 2021

Jedná se o přehledné zpracování možnosti podávání antidiabetické terapie při renální insuficienci. 

více

Proč bychom se měli zabývat parametrem TIR u našich pacientů s diabetem?

Vloženo:
19. 2. 2021

Time in Range (TIR), nový parametr hodnocení kompenzace diabetu.

více

Intranazální glukagon

Vloženo:
16. 7. 2020

V posledních měsících se po mnoha letech vývoje objevila na českém trhu nová intranazální forma glukagonu.

více

Doporučené očkování pacientů s diabetes mellitus

Vloženo:
25. 10. 2019

Autor:
Jan Kulhavý

Pacienty s diabetem neohrožuje „jen“ sezonní chřipka, ale i sekundární bakteriální infekce

více

Je možné předcházet diabetu 1. typu?

Vloženo:
5. 9. 2019

teplizumab - nová léčebná monoklonální protilátka značkující specifický typ lidských T-lymfocytů

více

Na obzoru nový lék pro „neukázněné“ diabetiky 1. typu

Vloženo:
27. 5. 2019

Evropská komise schválila možnost používat lék Zynquista u pacientů s diabetem 1. typu, u kterých se nedaří dosáhnout dostatečné kompenzace glykémie a zároveň mají nadváhu.

více

Zajímavé krytí špatně hojících se ran

Zajímavé krytí špatně hojících se ran

Vloženo:
21. 2. 2019

Autoři:
Kolektiv autorů

L-Mesitran® Tulle - nepřilnavý polyetylenový obklad napuštěný gelem L Mesitran® Soft

více

Proč je dlouhodobé bezpečné zlepšení glykémie u pacientů s diabetem 2. typu prevencí infarktu?

Vloženo:
9. 4. 2017

Musím začít v minulosti, která sahá až k publikaci výsledků studie UKPDS. První výsledky byly přijaty vlastně se zklamáním - již se vědělo, že kardiovaskulární příhody jsou vysokým rizikem pacientů s diabetem, a proto nesignifikantní vliv intenzivní terapie diabetu na riziko ICHS (zejména infarktu myokardu) byl zklamáním (Lancet 1998; 352: 837–53).

více

Diabetes a LDL cholesterol

Vloženo:
7. 9. 2016

Pacienti s diabetem 2. i 1. typu mají vysoké riziko kardiovaskulárních komplikací. Základním rizikovým faktorem je u nich hyperglykémie, avšak zejména u pacientů s diabetem 2. typu je to i hypertenze, prokoagulační stav a stejně jako v běžné populaci koreluje u nich kardiovaskulární riziko s LDL cholesterolem (LDL-C). Zvláště u pacientů s diabetem 2. typu vysoké riziko souvisí také s tzv. diabetickou (tzv. aterogenní) dyslipidémií.

více

Cíle léčby diabetu a význam kompenzace diabetu pro prevenci komplikací

Vloženo:
9. 4. 2017

Diabetes je chronická, zatím nevyléčitelná nemoc, jejímž hlavním příznakem je hyperglykémie. Čím vyšší je glykémie a čím delší dobu je hyperglykémii exponován organismus, tím vyšší je riziko pozdních komplikací. Jejich společným jmenovatelem je zejména poškození cév (odtud komplikace mikrovaskulární a makrovaskulární). S jistou mírou zjednodušení můžeme říci, že vaskulární komplikace jsou konstantní následek nedostatečně či špatně léčeného diabetu. Nejde o to, jestli se objeví, ale kdy. Nakolik je rizikovost hyperglykémie zřejmá, vyplývá i z hranice pro diagnózu diabetu se odvíjející od hodnoty, od níž se zvyšuje riziko komplikací.

více

Komplikace diabetu

Vloženo:
7. 9. 2016

Velmi jednoduše a schematicky rozdělujeme komplikace diabetu na akutní a chronické (pozdní) – viz graf 1. Akutní komplikace byly v popředí zájmu dříve, byly to ty příhody, které byly časté a život pacientů často ohrožovaly. S tím, jak se daří lépe a kvalitněji léčit hyperglykémii, dostávají se do popředí zájmu komplikace chronické, tedy pozdní. Jejich společným základem je postižení cév, proto se také označují jako vaskulární (podle oblasti postižení mikrovaskulární nebo makrovaskulární).

více