Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Webové stránky, na které hodláte vstoupit, jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona číslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb. je osoba oprávněná předepisovat či vydávat léčivé přípravky, nebo osoba oprávněná poskytovat zdravotní služby.Předchozí článek

Antidiabetická terapie při renální insuficienci

Autor:
MUDr. Pavlína Krollová

Pracoviště: Fakultní nemocnice Motol

Vloženo: 5. 11. 2021


Možnosti využití základních antidiabetik u pacientů s chronickou renální insuficiencí

(upraveno dle SPC k datu 14.10. 2021)

       FARMAKOL.
 SKUPINA 
      

   účinná látka

v ČR   registrované          přípravky            

Lehká renální

insuficience

 CKD2

eGFR:

1,0 - 1,49 ml/s

60 - 89 ml/min

Středně těžká

renální

insuficience

CKD3

eGFR

0,5 - 0,99 ml/s

30 - 59 ml/min

Těžká renální

insuficience

CKD4

eGFR

0,25 - 0,49 ml/s

15 - 29 ml/min

Selhání ledvin

CKD5

GFR

< 0,25 ml/s

< 15 ml/min
 BIGUANIDY  

metformin

(Metformin,
Glucophage,
Siofor,
Stadamet,
Diareg,
Glucomet,
Langerin,
Metfogamma, Normaglyc,
Retaform)

Max. dávka:

při eGFR(ml/min)

45-59:  2000mg

30-44:  1000mg

Zahájit léčbu možné na počátku nejvýše polovinou maximální dávky.
 

DERIVÁTY

SULFONYL

UREY

gliquidon

(Glurenorm)

gliklazid

(Diaprel Gliclazid, Glyclada)

glimepirid

(Glimepirid, Amaryl, Eglymad, Oltar, Medopirid, Glymexan)

glipizid (Minidiab) V SPC není přesně uvedeno, v příbalovém letáku pro pacienty uvedeno nevhodné užívat při “těžších poruchách ledvin”?

glibenklamid

(t.č. na trhu ČR jen v
kombinovaném preparátu Glibomet) 

Dávkování se řídí omezením pro metformin
GLINIDY

repaglinid

(Enyglid, Dibetix, Novonorm, Repaglinid)
GLITAZONY

pioglitazon

(Pioglitazon, Actos) 
Nepodávat u dialyzovaných
AKARBÓZA

acarbosum

(Akarboza, Glucobay)

Kontraindikován při eGFR

< 25ml/min

GLIPTINY

 = Inhibitory DPP-4

sitagliptin

(Januvia, Sitagliptin)

Nutná redukce dávky při eGFR 30 - 45 ml/min:

50mg 1x denně

Nutná redukce dávky:

25mg 1x denně

Nutná redukce dávky:

25mg 1x denně

Lze podat u dialyzovaných

vildagliptin

(Galvus, Agnis, Dalmevin, Vildagliptin)

Nutná redukce dávky při eGFR pod 50 ml/min:

50mg 1x denně

Nutná redukce dávky:

50mg 1x denně

Nutná redukce dávky:

50mg 1x denně

Lze podat u dialyzovaných - podávat s opatrností

saxaglipitn

(Onglyza)

Nutná redukce dávky při eGFR pod 45 ml/min:

2,5 mg 1x denně

Nutná redukce dávky:

2,5 mg 1x denně

Nutná redukce dávky:

2,5mg 1x denně

Nepodávat u dialyzovaných

linagliptin

(Trajenta)

alogliptin

(Vipidia)

Nutná redukce dávky při eGFR 30 - 45 ml/min:

12,5mg 1x denně

Nutná redukce dávky:

6,25mg 1x denně

Nutná redukce dávky:

6,25mg 1x denně

Lze podat u dialyzovaných

(nejsou zkušenosti u periton. dialýzy)

exenatide

(Byetta)

Při eGFR 30- 50 ml/min:

zvyšování dávky na 10µg 2x denně provádět s opatrností

exenatide

(Bydureon)
Pod 50 ml/min již není doporučeno podávat

liraglutid

(Victoza)

liraglutid

(Saxenda)

Indikace: antiobezitikum

lixisenatid*

(Lyxumia)

dulaglutide

(Trulicity)

semaglutide

(Ozempic, Rybelsus)
GLIFLOZINY

dapagliflozin

(Forxiga, Edistride)

Není doporučeno zahájit terapii při eGFR < 25 ml/min

Při eGFR < 45ml/min může dojít k poklesu účinnosti na snížení glykémie

empagliflozin

(Jardiance) 

Nedoporučuje se zahajovat terapie z důvodu diabetes mellitus při eGFR < 30ml/min.

Při indikaci na kardiální selhávání možno zahájit a podávat terapii při  eGFR > 20ml/min

canagliflozin

(Invokana)
Maximální možná dávka 100mg 1x denně Maximální možná dávka 100mg 1x denně

Maximální možná dávka 100mg 1x denně

+ NEzahajovat novou terapii

Nepodávat u dialyzovaných

inzulíny humánní i analoga
                      Lék je možné podávat bez nutnosti úpravy dávkování
Lék je možné podávat, ale je nutné upravit dávkování dle doporučení uvedených v SPC
Lék je kontraindikován nebo není s ohledem na nedostatek zkušeností doporučen

U kombinovaných preparátů je nutné vždy přihlédnout k omezení možnosti podání jednotlivých složek přípravku.

ZDROJE:

1. Suchopár, Josef a autorský kolektiv. Compendium: léčiva používaná v podmínkách ČR. Páté vydání. Praha. Panax CO, s.r.o. 2018. ISBN 978-80-902806-7-0

2. Databáze léků. Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. Praha: SÚKL © 2010 [cit. 14.10.2021]. Dostupné z: https://www.sukl.cz/modules/medication/search.php

3. Doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin 2021. Česká diabetologická společnost [online]. Praha: Česká diabetologická společnost. MeDitorial © 2021 [cit. 14.10.2021]. Dostupné z: https://www.diab.cz/standardy

Předchozí článek