Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Webové stránky, na které hodláte vstoupit, jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona číslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb. je osoba oprávněná předepisovat či vydávat léčivé přípravky, nebo osoba oprávněná poskytovat zdravotní služby.6.1.2 Ostatní antidiabetika

Autor:
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Pracoviště: Centrum diabetologie, IKEM Praha

Vloženo: 14. 6. 2022


Vedle inzulinu se k terapii diabetu používá celá řada dalších léčiv s hypoglykemizujícím účinkem, která lze rozdělit podle cesty podání na perorální antidiabetika (PAD) a injekční antidiabetika (IAD), podle chemické struktury a mechanismu účinku pak na:

a) biguanidy (metformin),
b) glitazony (pioglitazon, rosiglitazon),
c) gliptiny (sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin, alogliptin, linagliptin),
d) analoga GLP-1 (exenatid, liraglutid, lixisenatid, dulaglutid, semaglutid a v ČR již neregistrovaný albiglutid),
e) glifloziny (dapagliflozin, canagliflozin, empagliflozin a ertugliflozin),
f) deriváty sulfonylurey (např. glimepirid, gliclazid, glipizid, gliquidon, glibenclamid),
g) glinidy (repaglinid a v ČR již neregistrovaný nateglinid),
h) inhibitory střevních α-glukosidáz (akarbóza).

Všechna zmiňovaná léčiva se používají u nemocných s diabetem 2. typu. Jejich podávání nenahrazuje diabetickou dietu ani nezbytnost redukce tělesné hmotnosti. Během jejich užívání je nutné i nadále dodržovat režimová opatření.

V situacích spojených s rizikem dekompenzace diabetu (např. při závažných infekcích, dlouhotrvajícím stresu, při rozsáhlých popáleninách, polytraumatech, chirurgickém zákroku, dehydrataci) je možné podávání těchto antidiabetik přerušit a zahájit na přechodnou dobu aplikaci inzulinu.

Zdroj:
Kolektiv autorů. Compendium - Léčiva používaná v podmínkách ČR. 5. vydání (první čtyři vydání vyšla pod názvem Remedia Compendium). Praha: Panax, 2018.
Aktualizace k 1.6.2022.