Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Pracoviště: Centrum diabetologie, IKEM Praha

pracuje jako diabetolog, internista a vysokoškolský profesor

- členka výboru České diabetologické společnosti

- předsedkyně akreditační komise MZ ČR pro obor Endokrinologie a diabetologie

- vedoucí subkatedry diabetologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze

Fakultu všeobecného lékařství University Karlovy v Praze ukončila v roce 1980. Zpočátku pracovala na interním oddělení v nemocnici na Františku a od roku 1983 dosud působí v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Věnuje se oboru diabetologie a metabolismu. Je řešitelkou řady výzkumných grantů zaměřených na problematiku inzulinové rezistence. Je autorkou více než 150 článků v odborných časopisech, autorkou sedmi monografií určených pro vzdělávání lékařů v oboru diabetologie a řady kapitol v monografiích. Působí v řadě českých i mezinárodních odborných společností. Vedle vědeckých aktivit se věnuje každodenní praktické péči o dia­betické pacienty.