Glukometry

Autoři:
MUDr. Pavlína Krollová, Prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.

Pracoviště: Fakultní nemocnice Motol, Fakultní nemocnice Motol

Vloženo: 9. 3. 2018


Nejprve byly vyvinuty profesionální (laboratorní) přístroje pro měření koncentrace glukózy v krvi (glukometry). S časovým odstupem pak následoval vývoj přístrojů pro osobní potřebu pacientů. Osobní glukometr je malý přístroj, který stanovuje koncentraci glukózy v kapce krve nanesené na jednorázový diagnostický proužek. Frekvence měření se odvíjí od různých aspektů: typ diabetu, typ léčby, aktuální okolnosti (nemoc, úraz).

V zásadě si lze změřit glykémii před jídlem a pak po jídle (cca 2 hodiny). Hodnoty by přitom u pacientů s diabetem měly být co nejvíce podobné situaci u lidí bez diabetu. Poněkud tolerantnější jsme u malých dětí
a starých lidí, kde by mohla mít těžší hypoglykémie zvlášť závažné důsledky. Kompletní sekvence měření tj. glykémie před jídlem a po jídle (jídlem je myšlena snídaně, oběd a večeře) plus glykémie před spaním, v noci (ve dvě nebo ve tři hodiny), která je zakončená změřením lačné ranní glykémie následující den (celkem se tedy jedná o 9 měření), se nazývá velký glykemický profil.

Na našem trhu je k dispozici široký výběr přístrojů, samozřejmostí je dnes již možnost přenosu dat do počítače
a glukometry mají i některé další funkce.

Glukometry - stručná charakteristika

Jejich funkce je založena na elektrochemické metodě

 • Méně přesné než laboratorní hodnoty.
 • Odchylka měření roste s narůstající glykémií.
 • Povolená odchylka je při měření glykémie < 5,6 mmol/l ∓ 0,83 mmol/l.
  • při > 5,6 mmol/l ∓ 15 %
  • Hodnoty v plné kapilární krvi mohou být nižší než v plasmě (při laboratorním stanovení) o 10 - 15 %.
   • Vliv má výška hematokritu (poměru mezi objemem červených krvinek a plné krve) - stoupající hematokrit snižuje hodnotu naměřené glykémie.
   • Některé glukometry jsou dnes již nastaveny tak, aby jimi naměřená hodnota odpovídala glykémii plazmatické (která by vyšla při stanovení v laboratoři).