Proč je selfmonitorig důležitý?

Autor:
MUDr. Pavlína Krollová

Pracoviště: Fakultní nemocnice Motol

Vloženo: 18. 10. 2017


 • Umožňuje zlepšení kompenzace diabetu
  • Napomáhá pochopení vztahu mezi dávkou inzulinu, požitým jídlem a změnami glykémie, případně vztah k jednotlivý denním aktivitám.
  • Zlepšení kompenzace pak napomáhá předcházet vývoji chronických komplikací.
 • Zvyšuje bezpečnost léčby.
  • Napomáhá odhalit nebezpečné hypoglykémie a hyperglykémie, které pacient ani nemusí pociťovat.
 • Umožňuje pacientovi pružně a rychle reagovat na nové situace, změny jídelníčku, neobvyklou fyzickou aktivitu či situaci...
 • Usnadňuje diabetikovi i jeho ošetřujícímu lékaři provést patřičné úpravy inzulinového režimu.
  • Čím více máme naměřených hodnot glykémií během dne, tím přesněji je možné upravit dávkování inzulinu dle potřeb konkrétního pacienta.

Aby měl selfmonitoring smysl, je nutné, aby diabetik na naměřené glykémie reagoval a byl schopen podle nich upravovat inzulinoterapii, stravu a další denní aktivity, případně aby věděl, kdy je potřeba další kontrola glykémie.

Stejně tak lékař by měl (při kontrolách v ambulanci či nemocnici) naměřené hodnoty a pacientem provedené úpravy inzulinového režimu zhodnotit a dle potřeby provést další změny s příslušným vysvětlením.

 • Všechny naměřené hodnoty a patřičné úpravy by si měl proto pacient zapisovat, lze samozřejmě využívat dnes zcela běžná elektronická zařízení a různé aplikace.
 • U mimořádných hodnot (hypoglykémie, vyšší hyperglykémie) je vhodné doplnit poznámky o možných příčinách, předcházející aktivitě či celkovém stavu (nezvyklá strava, cvičení, horečky...).